Wind

Wind

Windenergie is, naast zonne-energie, de belangrijkste duurzame energiebron voor Gelderland. Er is, in het uitvoeringsplan, ook een stevige ambitie geformuleerd. Net als voor zon -en waterkracht komt het voorzitterschap van de Vereniging Energiecooperaties Gelderland. Wie dat gaat doen moet de VECG nog vaststellen. Een aantal zaken zullen op korte termijn door deze thematafel worden uitgevoerd of in gang worden gezet. Bijvoorbeeld een scan van potentiele nieuwe lokaties voor windenergie én de daaraan gekoppelde wens om die ontwikkeling langs het goede proces, mét lokale energiecooperaties, uit te voeren. Dat vraagt een goede inventarisatie, gesprekken en zorgvuldige opbouw. Daarnaast is het van belang dat windmolenproducenten, projectontwikkelaars, financiers én de energiecooperaties samen met de provincie en gemeenten een goed plan voor uitrol van windenergie maken, zodanig dat alle projecten goed financierbaar zijn en processen zorgvuldig worden opgezet.

Navigatie