Waterkracht

Waterkracht

In afstemming met de Vereniging Energiecoopeaties Gelderland (VECG) wordt hier het voorzitterschap ingevuld. Tonnie Tekelenburg, verbonden aan LochemEnergie, is voorzitter. Leon Claassen (provincie Gelderland) secretaris. De thematiek is, misschien verrassend voor de lage landen, relevant omdat met de slimme inzet van waterkracht nog onverwacht veel rendement te verkrijgen is. Op sommige plekken, zoals bij de Sluis van Eefde (LochemEnergie), onverwacht veel. Op andere plekken, zoals op de koppen van de kribben van de rivieren, kan door de stapeling van kleine systemen óók een groter rendement verkregen worden dan men zou denken. Daarnaast biedt waterkracht de mogelijkheid om te leveren als zon en wind het even niet zo goed doen. Dus... waterkracht is goed in het lokaal balanceren van het net. In het uitvoeringsplan staan een aantal concrete projecten die in 2016/17/18 de uitvoering in moeten gaan.

Energie-opwekking door waterkracht in Gelderland

In 2016 heeft RHDHV in opdracht van de provincie Gelderland de locaties met potentie in kaart gebracht om energie op te wekken door middel van waterkracht. Er zijn interessante mogelijkheden blijkt, die vaak een relatief kleine maar zinvolle bijdrage kunnen leveren aan duurzame opwek en waarbij verschillende partijen in het veld moeten en willen samenwerken om dat te gaan realiseren, Er zijn al tal van initiatieven in voorbereiding blijkt.

Kleinschalige waterkracht: een oplossing voor ons energievraagstuk

Europa is op zoek naar nieuwe energiebronnen om onafhankelijk te worden van de eindige fossiele brandstoffen die we tot nu gebruiken. Overheden stimuleren het gebruik van groene energie, maar wind- en zonne-energie alleen kunnen die groene energie niet continu leveren. In Nederland kunnen economisch rendabele kleinschalige waterkrachtcentrales een oplossing bieden voor de lokale energievraagstukken. Water kan op verschillende manieren energie leveren. Denk aan kinetische energie (energie uit watersnelheid), potentiële energie (hoogteverschil), thermische energie (temperatuurverschil) of osmose (verschil tussen zout en zoet water). De provincie Gelderland heeft een studie gedaan naar de eerste twee vormen om hiermee de ontwikkeling van waterkracht te stimuleren in de regio en daarmee op termijn een bijdrage te leveren in het aandeel groene stroomlevering.

Krachtige samenwerking

Samen met enkele gemeentes uit de Provincie en enkele private partijen waaronder Royal HaskoningDHV en Alliander nam de provincie Gelderland het initiatief om de potentie voor waterkracht in haar regio in kaart te brengen. Het doel is dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden voor lokale partijen zoals ontwikkelaars en energiecoöperaties voor de ontwikkeling van waterkracht. 

Dit proces leverde eind 2016 een aantal behartenswaardige rapporten op.

Navigatie