Biomassa

Biomassa

Biomassa is één van de potentieel belangrijke bronnen van duurzame energie en duurzame materialen. De provincie Gelderland kent ook grote biomassa programma's, samen met andere partijen in Oost-Nederland. Eén van de opgaven van deze thematafel is om een échte versnellingsmotor in de biomassa conversie te brengen. Dat betekent dat gezamenlijk kansrijke projecten/programma's worden geidentificeerd, dat de landschappelijke en ecologische impact van die projecten in beeld worden gebracht en dat geanalyseerd wordt welke concrete positieve impact deze projecten/programma's op de emissies van broeikasgassen hebben. Tenslotte speelt, net als bij álle andere activiteiten in het Gelders Energieakkoord de vraag of projecten/programma's zodanig gebundeld kunnen worden dat de markt ze structureel kan oppakken. Op basis van deze analyses worden wezenlijke en kansrijke activiteiten voorgesteld en doorontwikkeld.

Navigatie