De voorbeeldige overheid

De voorbeeldige overheid

De Gelderse overheden hebben een voorbeeldrol. Dat betekent dat zij op het vlak van maatschappelijk vastgoed, inkoopbeleid, mobiliteit en openbare verlichting, openheid en samenwerking zullen laten zien hoe een toekomstgerichte overheid zich organiseert en uitvoering van taken op zich neemt. Voorzitter: Gedeputeerde JJ van Dijk. Secretaris Marie-José Ruiken (provincie Gelderland). Dit is de algemene pagina voor de faciliterende tafel voorbeeldige overheid. Hoe energiezuinig zijn onze eigen gebouwen, kopen wij zelf ook duurzaam in, kunnen we energiebesparen op ons eigen wagenpark en de openbare verlichting ? Hoe geven wij zelf vorm aan de Voorbeeldige overheid?

Navigatie