Bedrijventerrein van de Toekomst

Bedrijventerrein van de Toekomst

In 2050 zijn alle bedrijventerreinen in Gelderland energieneutraal. Ze gebruiken alleen maar duurzame energiebronnen, wisselen warmte en grondstoffen uit. Dat ís een heel stevige uitdaging. Het gaat dan niet alleen om de industriele processen, maar ook om alle bureau-functies, de betrokken mobiliteit, de aanpassingen in het ruimtegebruik en regelgeving. Het gaat ook vooral om bestaande bedrijven, die omgebouwd worden. Net als de 'Wijk van de Toekomst' heeft het GEA voorgesteld om het 'Bedrijventerrein van de Toekomst' vorm te geven. We hebben koplopers én peloton nodig die met elkaar zorgen dat we de juiste richting én het goede tempo vinden. Daar zijn veel van de bestaande bedrijventerreinen en hun beheerders (parkmanagement) bij betrokken. Maar natuurlijk ook de gemeenten en de individuele bedrijven. Er zijn belangrijke verbindingen met andere thematafels, zoals die van warmte, procesindustrie en energiebesparing bij het MKB.

Er is nog geen voorzitter en secretaris. Vanuit het secretariaat van het GEA neemt Maarten Visschers (GNMF) hier het voortouw zodat dit proigramma op gang komt en uiteindelijk ook bemensd kan worden.

Thematafel:  Energiebesparing bij het MKB
Thematafel:  Programma ‘Mobiliteit’
Thematafel:  Warmte
Thematafel:  Procesindustrie

Navigatie