Afval

Afval

Dat in het Gelders Energieakkoord veel aandacht is voor circulaire economie zal niemand verbazen. Broeikasgassen zijn toch vooral een afvalproduct. Maar ook binnen de klassieke afvalsector, het ophalen, scheiden, verwerken, hergebruiken en deels verbranden van afvalstromen uit het huishouden en bedrijfsleven, speelt deze thematiek enorm. Afval zien we steeds meer als grondstof en door het als grondstof voor nieuwe producten te waarderen besparen we veel uitstoot van CO2. Daarom is er, bij het Gelders Energieakkoord, ook een thematafel afval. Met drie grote thema's: Eén betreft het verminderen van de productie van restafval. Gelderland wil de eerste afvalloze economie van Nederland worden. Dit staat in het uitvoeringsplan Groene Economie die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten wordt afval een nieuwe grondstof in Gelderland. In 2025 moet er nog maar 30 kg restafval per inwoner geproduceerd worden! Overigens... een spannend onderwerp als we naar warmtenetten kijken. De grootste warmtenetten in Gelderland, die van Arnhem en Nijmegen, leunen voor een belangrijk deel op de verbranding van restafval.

Een voorproefje van de informatie over de hoeveelheid restafval opgehaald bij Gelderse huishoudens laat zien dat Druten en Heumen met respectievelijk 60 en 660 kg restafval/inwoner de kopgroep vormen in deze transitie en in gemeenten als Rheden en Doetinchem, met respectievelijk 224 en 265 kg restafval nog een lange weg te gaan is.

Thematafel:  Business ondersteuning
Thematafel:  Biomassa
Thematafel:  Energiebesparing bij het MKB
Thematafel:  Monitoring 2018
Thematafel:  ‘Wijk van de Toekomst’
Thematafel:  Bedrijventerrein van de Toekomst
Thematafel:  Regionale Samenwerking
Thematafel:  Warmte

Navigatie