Nieuws

Wijk van de Toekomst in de versnelling

8 februari 2018 - Aardgas is in enkele jaren een problematische energiedrager geworden. De ruim 1600 Gelderse wijken, 800.000 woningen, zullen versneld van het aardgas af moeten. In 2035, liefst eerder, moet het gebeurd zijn. Een steile leercurve waarbij we jaarlijks het aantal betrokken wijken verdubbelen. In 2017 waren het uiteindelijk 9 wijken die dit pad zijn opgegaan… eind 2018 zullen dat er 20 zijn om het jaar daarop naar 40 wijken te komen.

De provincie heeft, in samenwerking met de programmatafel Wijk van de Toekomst, het consortium van Balance & Result en Witteveen + Bos opdracht gegeven voor het begeleiden en coördineren van dit proces in 40 wijken, samen met kennispartners Nyenrode Business Universiteit, GriDD, HAN en WUR.

Het programma ‘Wijk van de Toekomst’ is één van de centrale activiteiten in het Gelders Energieakkoord. In de wijkprocessen van de gastransitie staan burgers en burgerorganisaties centraal. Mét bewoners wordt een verkenning opgezet. Over de samenstelling van de wijk of het dorp bijvoorbeeld. Wie woont er en wat zijn de belangrijkste thema’s die bewoners bewegen? Maar ook over de infrastructuur. Hoe oud is het gasnet en zijn er combinaties te maken met renovatie van het riool. En wat zijn plannen van woningcorporaties en kan aangesloten worden met de groot-onderhoudcyclus van de corporatie? Met gemeente, netbeheerder, woningcorporatie, energiecooperatie en buurtorganisaties wordt een intentieverklaring getekend waarna de wijk formeel deel wordt van het lerend netwerk ‘Wijk van de Toekomst’.

Om de kennis van de processen te delen is er een Community of Practise. Elke wijk leert de andere wijken specifieke vaardigheden en ervaringen worden uitgewisseld. De programmatafel streeft naar goede beslismodellen, met de juiste doorrekening van technische mogelijkheden en kosten. Gezamenlijk onderzoeken we mogelijkheden om tot opschaling en kostenreductie te komen, zodat we uiteindelijk de meeste investeringen kunnen betalen uit de besparing op energielasten. Zo blijven woonlasten gelijk, maar worden de woningen wél verduurzaamd. Gezamenlijk werken we een onderwijsprogramma uit, zodat kinderen uit de wijken het hele proces van verduurzaming kunnen meemaken én beinvloeden.

Meer informatie over Wijk van de Toekomst vind je hier.

Navigatie