Nieuws

Wijk van de Toekomst: een expeditie vol uitdagingen

12 december 2019 - Betaalbaarheid, optimale participatie, besluitvorming en vertrouwen: dit zijn de vier grootste thema’s die naar voren kwamen tijdens de Expeditie Wijk van de Toekomst. Het programma Wijk van de Toekomst tourde de afgelopen maanden door de provincie Gelderland om te horen wat de grootste knelpunten zijn voor het creëren van toekomstbestendige en aardgasvrije wijken.

Draagvlak, tempo en betaalbaarheid zijn de grootste uitdagingen

Bewonersorganisaties, energiecoöperaties, gemeenten, bedrijfsleven, woningcorporaties en netbeheerders gingen met elkaar in gesprek in zes regio’s. ‘Het is een ontdekkingstocht, niemand heeft dé oplossing in handen. We moeten in korte tijd zo’n 20.000 woningen aardgasloos maken in onze gemeente. Het vinden van draagvlak, het tempo en de betaalbaarheid zijn daarbij de grootste uitdagingen’, aldus een wethouder.

Een energietransitie van en voor iedereen

Iedereen is het er over eens dat de energietransitie niet alleen voor ‘de happy few’  toegankelijk moet zijn. Maar hoe bereik je mensen in een wijk die andere zorgen en prioriteiten hebben boven de energietransitie? Meerdere tips en suggesties werden hiervoor met elkaar gedeeld, evenals verschillende vormen van financiering die ook voor mensen met een smalle beurs bereikbaar zijn.

Bewoners betrekken bij besluitvorming

Besluitvorming is ook een thema dat speelt: ‘In hoeverre kunnen mensen echt meebeslissen over hun wijk als de gemeenteraad de uiteindelijke besluiten neemt? En welk mandaat heeft een initiatiefgroep van een wijk?’. ‘Het vertrouwen van bewoners winnen is punt één, maar het vasthouden daarvan is punt twee. En dat is best lastig omdat je afhankelijk bent van de gemeente, van het Rijk en van allerlei andere factoren’ vertelde een inwoner, zelf ook kartrekker in een wijkinitiatief.

(Artikel gaat verder onder de foto)

Vertrouwen in elkaar

Er moet flink gewerkt worden aan het winnen van het vertrouwen van inwoners. ‘Veel mensen zitten in de afwachtmodus. Ze willen weten of de voorgerekende besparing daadwerkelijk de beloofde kostenverlaging met zich meebrengt. Ze willen weten of de leverancier wel het juiste advies geeft en ze willen zekerheid over de plannen van de overheid op lange termijn’, vertelde een van de deelnemers.

Wijk van de toekomst is een leuke ontdekkingstocht

‘Maar laat je niet weerhouden door de complexiteit van het vraagstuk. Het werken aan een aardgasvrije wijk met een groep mensen is een moeilijke, maar ook een hele leuke ontdekkingstocht. Ga met je wijk aan de slag, houd het klein en houd het leuk’, riep een inwoner uit de Achterhoek op. 

Op www.wijkvandetoekomst.nu zijn de verslagen van iedere bijeenkomst te lezen.

Conferentie Wijk van de Toekomst 

Voor de vraagstukken die tijdens de Expeditie zijn opgehaald, wordt bestuurlijke aandacht gevraagd op 13 februari tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020. De conferentie vindt van 17.30 tot 22.00 uur plaats in het provinciehuis in Arnhem. 

Navigatie