Nieuws

Werkbezoek Provinciale Staten Wijk van de Toekomst

31 oktober 2018 - Op 24 oktober 2018 brachten de leden van de Commissie Economie, Energie en Milieu van Provinciale Staten Gelderland een werkbezoek aan Wijk van de Toekomst Benedenbuurt in Wageningen. Dit werkbezoek liet zien hoe het Gelders Energieakkoord in de praktijk ook tot echte resultaten leidt. Alle presentaties kun je onderaan dit bericht downloaden.

Benedenbuurt Wageningen

Vanuit het GEA-programma Wijk van de Toekomst heette algemeen secretaris Thijs de la Court de Statenleden en bewoners welkom. Daarna gaf bewoner en initiatiefnemer van het eerste uur Wanka Lelieveld een toelichting op het proces dat de bewoners gezamenlijk hebben doorlopen en keek vooruit naar de stappen die nog genomen moeten worden. Als een van de eerste wijken in Nederland waar de bewoners zelf het initiatief hebben genomen, hebben zij ervaren wat erbij komt kijken om echt van het gas af te willen. Een schitterend initiatief dat er ook toe heeft geleid dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken een stevige financiële ondersteuning gaat geven aan deze wijk.

 

Bottom-up en top-down

Na de inleiding over het initiatief van de bewoners nam Kristiaan Tent van de gemeente Zutphen de aanwezigen mee in het voorbeeld van de Zutphense aanpak, waarbij de gemeente na zorgvuldige analyse het besluit neemt om een wijk van het gas te halen. De gemeente zoekt de bewoners op om het proces naar een gasloze wijk samen te doorlopen. Beide insteken verschillen van aard: de een “bottom-up”, de ander “top-down”. In Gelderland werken betrokkenen van bijna 20 wijken samen om van en aan elkaar te leren. Ervaringen en kennis worden gedeeld in de Community of Practice van het GEA-programma Wijk van de Toekomst.

 

Ondanks de regen nam Wanka Lelieveld met mede-initiatiefnemer Theo de Bruijn iedereen mee naar de wijk waar het allemaal gebeuren gaat. Met trots liet Wanka zijn huis zien dat inmiddels bijna klaar is voor een gasloze toekomst. Zijn ervaringen deelt hij graag met ieder en hij beseft ook dat niet iedereen zo snel zo veel kan doen. Het is daarom goed te horen dat de transitie nu wordt ingezet, maar dat over circa tien jaar echt iedereen van het gas af zal zijn. En dat is hard nodig.

Klimaatgevolgen ook zichtbaar in Gelderland

Ingrid van der Laan en Chiel van Houweningen van de Wageningse Universiteit lieten in een presentatie de recente klimaatveranderingen zien en dat liegt er niet om. De opwarming van de atmosfeer leidt tot grotere instabiliteit zodat er intensievere regenbuien vallen, drogere zomers, hardere wind. We zijn de atmosfeer behoorlijk aan het verzieken. Ook uit concrete voorbeelden blijkt dat de klimaatgevolgen ook in Gelderland onmiskenbaar zichtbaar zijn. De WUR toont zich als ware Klimaat Universiteit een belangrijke partner in het GEA.

 

Klimaat- en Energiedebat Gelderland

Tot slot gaf Thijs de la Court als algemeen secretaris een vooruitblik op de ontwikkeling van het GEA. Er zal een kwartiermaker worden aangesteld door de Stuurgroep waarmee het GEA een nieuwe fase zal ingaan. Realisatie van de doelen en eigenaarschap van de maatregelen zullen een belangrijke rol spelen. En, niet onbelangrijk voor de politici, kondigde hij het Klimaat- en Energiedebat Gelderland aan dat op 13 maart 2019 in de Walburgiskerk te Zutphen door het GEA-secretariaat wordt georganiseerd. Hier zullen de lijsttrekkers van de Provinciale Statenverkiezing hun voorgenomen klimaatbeleid voor de periode 2019-2023 gaan toelichten. Jij komt toch ook? Zet alvast in je agenda. Aanmelden kan binnenkort.

 

Downloaden

Presentatie Kristiaan Tent , Gemeente Zutphen
Presentatie Ingrid van der Laan-Luijkx en Chiel van Heerwaarden, Wageningen UR
Presentatie Wanka Lelieveld en Theo de Bruijn, Wijk van de Toekomst

Navigatie