Nieuws

Welkom Jan van der Meer!

7 juni 2019 - De provincie verbond zich aan een stevige ambitie voor ons klimaat: 55% reductie van schadelijke uitstoot in 2030 en volledige klimaatneutraliteit in 2050. Het kersverse coalitieakkoord bevestigt die ambitie. Gelukkig maar. Jan van der Meer neemt nu als kersverse gedeputeerde het stokje over van Peter Drenth. Een gelukkige keuze. Hij is een man van de inhoud en met kennis van zaken. Proficiat en welkom Jan van der Meer!

Welkom bij het GEA als beweging met meer dan 200 organisaties in het publieke en private domein. Een netwerk dat 'kennis & kennissen' verbindt, dat innovatiekracht stimuleert en mensen op weg helpt. Inzet: een opgave die de hele Gelderse bevolking raakt; die daadkracht en eensgezindheid vraagt en; om een gedragen aanpak.

Daarom werken we graag nauw samen met de provincie als een belangrijke partner om klimaatneutraliteit haalbaar te maken. Dan is bestuurlijke kracht en ruggensteun onmisbaar. Met wat er ook nodig is. Of het nu om landbouw gaat of om de gebouwde omgeving. Over de grenzen van tuin, gemeente of politieke beweging heen. We gaan ons immers anders verplaatsen, anders wonen en anders produceren. Zodat we de verdere opwarming een halt kunnen toeroepen en de aarde nog met trots en fatsoen aan onze kinderen kunnen doorgeven.

Jan van der Meer die klimaat, energie en milieu in zijn portefeuille heeft vormt samen met Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie) het volledige college van Gedeputeerde Staten in Gelderland. Commissaris van de Koning John Berend is voorzitter van zowel de Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.  

Navigatie