Nieuws

Versnellen met het Gelders Energieakkoord

21 december 2017 - Het Gelders Energieakkoord heeft in 2017 haar eerste volle jaar ‘gedraaid’. In het voorjaar 2016 kwam het uitvoeringsplan gereed met daarna de bevestiging van de provincie in de zomer. De lastige, maar vaak noodzakelijke, radertjes van financiering en organisatie kwamen toen goed in beweging. Dat eerste volle GEA jaar belooft wat. Want ons netwerk van aangesloten partijen is verdubbeld naar ruim 200 partners. Aan onze thema- en programmatafels zijn ruim 400 mensen aangeschoven en dat doen de meesten vooral vanwege het resultaat dat ze dáár kunnen boeken.

Samen komen we verder is ons motto en we zien nu ook dat dit gebeurt. Eén van onze vlaggenschepen, Wijk v.d. Toekomst, is van nul wijken bij de start nu op 9 actieve wijken in de aardgastransitie gekomen. We wéten al zeker dat dit aantal in 2018 ruim verdubbelt naar meer dan 20 wijken en dat dit in 2019 nóg een keer zal verdubbelen. We groeien van 15.000 woningen die betrokken worden naar ruim 60.000! Er is een subsidieregeling voor Wijk v.d. Toekomst, de eerste van Nederland. En er is structurele procesondersteuning. We werken aan de Energie Diensten Organisatie om de businesscase haalbaar te maken.

Maar ook bij Bedrijven van de Toekomst is stevige voortgang. Bedrijfsleven werkt sámen met de omgevingsdiensten programma’s uit die de implementatie van maatregelen (in het kader van de Wet Milieubeheer, maar ook verder gaand) vergemakkelijken. Er ís financiering en er lopen werkelijk renderende projecten die nu naar opschaling gaan. Ook het grote bedrijfsleven heeft zich verenigd in een stevige kopgroep en is actief betrokken bij het Gelders Energieakkoord.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. We zien de uitvoering versnellen bij VvE’s, die via het GEA in de energiebesparing hun eigen loket ontwikkelden en scans uitzetten. We zien in de huursector versnelling optreden en toenemende deelname in het wijkenprogramma van het GEA. Er komt een Gelderse aanpak windenergie en ook op grootschalige zonne-energie komt een gezamenlijke aanpak. Het gezamenlijk Innovatiefonds Energie Gelderland (IEG) heeft de extra injectie van 15 miljoen Euro omgezet in concrete uitvoering en is de 1.2 Petajoules in uitvoering al ruim voorbij. Ze komt in het stadium van grote speler die goed ‘vreemd’ geld kan aantrekken voor de opschaling en versnelling. Het financieel instrumentarium om partijen van start-up naar markt te begeleiden ‘staat’ en wordt beheerd door Oost NL. Via onze goed bezochte site, met up-to-date rapportages en nieuws, zijn de ontwikkelingen van elke thematafel goed te volgen.

En, met de uitstekend bezochte bijeenkomsten rond het bezoek van de econoom Jeremy Rifkin kregen we de voeding voor onze Toekomstagenda Duurzaam Gelderland. We bereiden ons voor op het debat over de transitie naar 2030 en verder… naar de CO2 arme economie in 2050. Dat vraagt om structurele maatregelen die veel verder gaan dan ons huidige uitvoeringsplan. Daarom staat 2018 in het kader van uitvoering én vooruit plannen. Einde van 2018 ligt er een uitvoeringsplan 2019-2023… passend bij de ambities van deze tijd en aangesloten bij het nieuwe klimaat- en energieakkoord dat in 2018 landelijk rond zal komen.

Begin februari zal er wederom een jaarcongres zijn. Deze zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij nodigen daarom alle bij deze verkiezingen betrokkenen van harte uit om naar het jaarcongres te komen. Er zal onder meer ingegaan worden op vragen die leven bij de gemeenten aangaande de energietransitie en wat dat betekent voor de gemeenten en haar inwoners. Alle tafels en programma’s zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 

Navigatie