Nieuws

Vereniging van Eigenaren Nolensstraat in de Wageningse Nude gaat richting Nul op de Meter

31 maart 2019 - Goed nieuws voor de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex Nolensstraat in de Wageningse Nude: zij hebben de plannen én financiering rond om te starten met de Nul op de Meter-renovatie (NoM) van hun complex. Tweeënhalfjaar geleden werd de VvE benaderd door haar VvE-beheerder voor het verduurzamen van het complex. De VvE-beheerder van de Nolensstraat was op de hoogte van het landelijke NoM-programma voor VvE’s en zag de voordelen van onderhoud te combineren met energiebesparing.

Door: Monique van Meel, Communicatie GEA

Marianne Nevens, voorzitter van de GEA-Tafel VvE, brengt ons in contact met Hans van den Hombergh, de procesbegeleider van de NoM-renovatie Nolensstraat. 

Nul op de Meter
“De Nolensstraat is gestart met een zogenaamde NoM-verkenning. Deze VvE-scan toont of een gebouw geschikt is voor NoM-renovatie. De Nolensstraat is een portiekflat. Qua vormgeving zijn het twee geschakelde dozen, die goed van buitenaf te isoleren zijn. Daarnaast is er een collectief verwarmingssysteem. De platte daken met tamelijk weinig woningen eronder, maken dat er voldoende zonnepanelen geplaatst kunnen worden om de benodigde energie op te wekken voor het aantal woningen. Naast de technische mogelijkheden van het complex, is de VvE financieel en organisatorisch op orde. Een deel van de twintig woningeigenaren van het jaren ’60 complex was al bekend met de duurzame ambities van de gemeente, door de start van diverse Wijken van de Toekomst, waaronder een in dezelfde wijk. Een aantal eigenaren is van het begin af aan enthousiast over verduurzaming en vindt het een goed idee. En juist dat zijn de drie elementen voor een succesvolle NoM-renovatie: Gebouw, Vve en Draagvlak.” 

Gemeentelijke garantstelling
Want het verduurzamen van een flatgebouw met een VvE is nog niet zo gemakkelijk, kijk alleen al naar de financiering. De VvE heeft lang moeten zoeken naar een geschikte financiering. Pas vanaf begin dit jaar kunnen VvE’s terecht bij het Nationaal Energiebespaarfonds, waar Rabobank en ASN-bank bij aangesloten zijn, voor de VvE Energiebespaarlening met een lange looptijd van 30 jaar. Dat was te laat voor de Nolensstraat. Om de twintig koopflats aan de Nolensstraat in de Wageningse Nude van het gas af te krijgen en de woningen verder te verduurzamen, staat de gemeente Wageningen garant voor een geldlening van bijna 1,4 miljoen euro.  

“Voor VvE’s is het heel nieuw om dit soort dingen te doen, projectmatig investeren is niet makkelijk. Je moet ervoor zorgen dat de hele VvE mee doet. Het is nog moeilijker als het gaat om flinke investeringen, in dit geval ongeveer € 70.000,- per woning. De hele Vve meekrijgen, zorgen voor financiering en goede aanbiedingen van aannemers loskrijgen. Je hebt een goede kwartiermaker nodig om het proces vlot te trekken. En dat is in de oriëntatiefase lastig. Je moet een procesbegeleider financieren, maar je weet nog helemaal niet of het ergens toe leidt. Daarvoor kun je gebruikmaken van de subsidieregeling van de provincie die procesbegeleiding financiert.

Renovatie gecombineerd met duurzaamheid
Het belangrijkste is toch dat je op een hele goede manier met elkaar communiceert en blijft communiceren. We hebben heel veel tijd besteed aan mensen bijpraten over de stand van zaken. Dat is toch heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen erbij te houden. 90% was het eens met dit project, de overige 10% heeft niet meegewerkt, maar ook niet tegengewerkt. De voordelen van een NoM-renovatie in combinatie met een duurzaam Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) zijn gemakkelijk uit te leggen., Je krijgt een mooier gebouw, het binnenklimaat is veel comfortabeler en het achterstallig onderhoud wordt en passant aangepakt. De lening betaald uit de besparingen en is niet persoonsgebonden, maar VvE-gebonden. Dat zijn allemaal voordelen, die mensen aanspreken. 

VVE-Energiescan
Naast een goede communicatie onderling is het aantrekken van de juiste partijen belangrijk. Je kunt starten met VvE-scan. De VvEscan moet je wel laten doen door een goede aanbieder. Doordat er nog geen kant-en-klare oplossingen op de markt zijn, moet je tamelijk breed en diep kijken wat er kan in zo’n gebouw. En dat moet wel realistisch zijn. De wensen en (comfort)klachten van de bewoners neem je daarin mee. Wat aannemers aanbieden, is nog niet helemaal uitontwikkeld. Er wordt nog op allerlei manieren gepionierd. En als de Vve- scan uitwijst dat het zin heeft om door te gaan is het goed een onafhankelijke partij te laten meekijken naar de oplossingen die worden geboden en welke garanties worden afgegeven en door wie. Je wilt dat het gebouw de aankomende 30 jaar dezelfde energieprestaties levert. Dan moet je de aannemer een energieprestatiegarantie laten afgeven. In de Nolensstraat hebben we nog een extra-waarborg ingebouwd door ook het duurzaam MJOP-onderhoud door dezelfde aannemer te laten uitvoeren.”

Nolensstraat energieneutraal
De woningen van de VvE Nolensstraat gaan helemaal van het gas af. Door een optimale isolatie heb je minder grote verwarmingsinstallatie nodig en kan volstaan worden met een WarmteTerugWin-installatie. En de elektra die voor die WTW-installatie nodig is en voor het verwarmen van het tapwater, de ventilatie en het koken wordt opgewekt op het dak met zonnepanelen. Het resultaat is een energieneutraal gebouw.

Meer weten?
De provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar voor VvE’s die een scan willen laten uitvoeren. Aansluitend heeft de provincie subsidie beschikbaar voor VvE’s die (op basis van een scan) een procesbegeleider in willen schakelen, om naar Nul de op Meter te gaan. Meer over de subsidieregeling voor VvE’s: https://www.gelderland.nl/Energiebesparing-Procesondersteuning-Vereniging-van-Eigenaren-(VvE)
Ook de Rijksoverheid heeft subsidie beschikbaar voor VvE’s: https://www.energiesubsidiewijzer.nl/ 
Om verduurzaming te kunnen financieren, stelt het Nationaal Energiebespaarfonds leningen beschikbaar met looptijden tot dertig jaar: https://www.energiebespaarlening.nl/vve/ 
VvE’s die meer willen weten kunnen voor informatie en advies terecht bij het VvE Energieloket Gelderland: https://vve-energieloket.nl/ 

Navigatie