Nieuws

Toekomstagenda, lees nu de eerste versie

3 december 2017 - De eerste versie Toekomstagenda Duurzaam Gelderland ligt als concept ter bespreking. In de toekomstagenda vind je ruim 27 voorstellen, waaronder bijvoorbeeld de vrijwillige CO2 heffing. We zetten, met onze partners, een koers uit waarbij de resultaten tellen. Dat moet ook, want klimaatbeleid is geen vrijblijvende opgave. Ze is gebonden aan een strak transitiepad naar een klimaatneutrale samenleving.

Voor de snelle leesbaarheid en om een eerste indruk te krijgen van de opgave en inzet is er ook een samenvatting beschikbaar. Relevante aanvullingen en toevoegingen zijn uiteraard welkom.

 

Graag ontvangen we vóór kerst dit jaar de laatste commentaren om zo een ambitieuze én concrete toekomstagenda voor een duurzaam Gelderland neer te zetten. De agenda komt op 22 januari 2018 ter bespreking bij de Borgingscommissie.

Download hier de Toekomstagenda.

Download hier de samenvatting.

Reactie kun je mailen naar info@geldersenergiakkoord.nl.

Navigatie