Nieuws

Symposium BEWONERS AAN ZET!

8 februari 2018 - UITNODIGING voor een symposium op 13 maart 2018 over de energietransitie in de Stedendriehoek met als titel BEWONERS AAN ZET! Een symposium over de kracht van lokale belangengroepen bij duurzame energietransities in de STEDENDRIEHOEK Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Lochem, Voorst, Brummen en Epe met internationale voorbeelden uit Duitsland en Denemarken.

Ben je benieuwd naar het opzienbarend succesverhaal achter de geslaagde energietransities in Samsø, Saerbeck en Rieselfeld (Freiburg) ? En hoe het denken over een vernieuwend economisch model zich heeft kunnen ontwikkelen tot een aantal duurzame bewonersinitiatieven in de Stedendriehoek?

Kom dan op dinsdag 13 maart 2018 tussen 11.00 en 17.00 uur naar het symposium: BEWONERS AAN ZET !  

Locatie: Gasfabriek, Zutphenseweg 6 B, Deventer

Onder leiding van dagvoorzitter Talitha Muusse, ondernemer en aanjager van young professionals die duurzame projecten ontwikkelen.

In het ochtendprogramma tussen 11.00 uur en 13.00 uur laten drie prominente initiatiefnemers uit Samsø, Saerbeck en Rieselfeld (Freiburg) zien hoe de centrale rol van bewoners is geweest in het proces naar energieneutraliteit en hoe deze groene energierevolutie tot een nieuw sociaal-economisch systeem heeft geleid.

Het GEA mag twee kaarten t.w.v. € 50,- ieder weggeven. Interesse? Stuur dan een mail o.v.v. kaart Symposium naar communicatie@geldersenergieakkoord.nl

Ochtend Programma:

11.15 – 11.45 uur:  Søren Hermansen, initiatiefnemer, bewoner, ondernemer, uitgeroepen tot één van de Heroes of Environment door Time Magazine, winnaar van de Göteborg Award – de Nobelprijs op het gebied van duurzame ontwikkeling en huidig directeur van Samsø Energiakademi in Denemarken komt vertellen hoe hij met steun van de Deense overheid zijn medebewoners heeft weten te stimuleren energieonafhankelijk te worden.
11.45 – 12.15 uur: Guido Walraven, hoofd van de klimaatneutrale gemeenschap Saerbeck laat ons zien hoe de leegstand van  een munitiedepot in Saerbeck lokale investeerders, politieke partijen en bewoners bij elkaar bracht.
12.15 – 12.45 uur: Hans-Jörg Schwander, directeur van de Innovation Academy in Freiburg zet uiteen welke duurzame energie projecten nieuwe bewoners van de uitbreidingswijk Rieselfeld in Freiburg hebben geïnitieerd en wat de drijvende kracht hierachter was.
12.45  – 13.00 uur : Q en A onder leiding van Talitha Muusse

Lunch: 13.00 – 14.00 uur

Middag Programma:

14.00 – 14.20 uur: Cyp Wagenaar van ZutphenEnergie  licht toe hoe de samenwerking met de energiecoöperaties BrummenEnergie, LochemEnergie en Energierijk Voorst geleid heeft tot een groeiend draagvlak onder bewoners voor een gezamenlijke locatie voor windmolens.
14.30 – 14.50 uur: Rianne Albers-Schouten, proces manager bij Witteveen + Bos en lid van de Denktank Voorst heeft samen met andere inwoners een inspiratiedocument opgesteld over hoe de energietransitie en klimaatadaptatie in Voorst aangepakt moet worden met betrekking tot de nieuwe Omgevingsvisie. Zij licht toe welke processen worden doorlopen om deze ideeën verder uit te werken met professionals en de gemeenteraad met als doel het draagvlak voor de energietransitie in Voorst en de Stedendriehoek te vergroten.
15.00 – 15.20 uur: André Zeijseink, bewoner van het dorp Loenen en initiatiefnemer van Loenen Energieneutraal toont ons hoe het met hulp van Europa gelukt is een revolverend fonds  op te zetten, dat inwoners in staat stelt te investeren in woningisolatie, zonnepanelen en andere duurzame technieken. Niet alleen zal hijj  laten zien hoe de communicatie met de dorpsbewoners is verlopen waardoor het draagvlak is vergroot, maar ook hoe de technologie van de Virtual Power Plant nieuwe kansen biedt.
15.30- 15.50 uur: Ton Ceelie, energieadviseur en bewoner van de wijk Kerschoten (Apeldoorn) zal aantonen hoe hij met behulp van de methode ‘power in the house’, een laagdrempelige manier om bewoners bewust te maken van hun energiegebruik,  inwoners van deze wijk heeft weten te motiveren energieneutrale maatregelen te nemen.
16.00 – 16.20 uur : Henk Laheij, initiatiefnemer van het CPO Groenewoud over hoe het ingewikkelde proces om samen te bouwen aan een zelfvoorzienend buurtschap het gemeenschapsgevoel heeft versterkt en bewoners motiveert samen nieuwe duurzame initiatieven te ontwikkelen.
16.30 – 16.50 uur: Peter Stam van Energie Coöperatie Endona licht het unieke Gridflex energieproject in het dorp Heeten (Salland) toe. Een presentatie over hoe buurtgenoten gemotiveerd zijn geraakt een nieuw energiemanagementsysteem in hun meterkast te installeren waarmee het en energieverbruik realtime te volgen is. De Gridflex werkt op batterijen gebaseerd op zeezout. De bedoeling is dat een groeiend aantal buurtgenoten hun batterij aan elkaar koppelen en er zo inzicht ontstaat in verbruik van gas en elektra en de lokaal opgewekte en opgeslagen energie. Deze energie wordt dan weer lokaal ingezet.  Gevolg is dat de lokale economie wordt gestimuleerd en het inzicht in energieverbruik tot gedragsverandering  kan leiden.
17.00 – 19.00 uur: afsluitende borrel

Doelstelling van het symposium:

Inzicht in verloop en verschillende types processen
Inzicht in belangen overheden, bedrijven en bewoners
Kennis delen over bewonersinitiatieven
Inspireren  en enthousiasmeren  voor energieneutrale initiatieven
Kennis delen over samenwerkingen  tussen overheid – bedrijven – bewoners

Kosten deelname aan het symposium: € 50,-- incl. koffie, lunch en borrel

Opgave deelname aan het symposium: secretariaat@architectuurcentrumbouwhuis.nl

 voor 1 maart 2018.

Organisatie: Architectuurcentrum Bouwhuis Apeldoorn  & Architectuurcentrum Rondeel Deventer

Navigatie