Nieuws

Succesvolle aftrap Expeditie Wijk van de Toekomst in Rivierenland

18 november 2019 - Op 13 november vond de succesvolle eerste bijeenkomst van de Expeditie Wijk van de Toekomst van de Regio Rivierenland plaats in Culemborg. Wijk van de Toekomst is 'on tour' langs alle Gelderse regio's om succesvolle ideeën rondom het creëren van een aardgasvrije, toekomstbestendige wijk op te halen. Maar ook om te horen welke knelpunten bestuurlijke aandacht nodig hebben.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst werd aan tafels gediscussieerd over vraagstukken als ‘Hoe krijgen we alle inwoners mee met de energietransitie’, ‘Hoe zorgen we voor voldoende mensen en middelen’ en ‘Hoe vindt optimale besluitvorming plaats’?

De duiding van het probleem, de ingediende oplossingsrichtingen en de ingrediënten voor de bestuurlijke agenda worden verwerkt. Ze zullen worden aangeboden aan bestuurders van de provincie en van het Rijk tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020, op 13 februari 2020 in het provinciehuis in Arnhem (noteer alvast in uw agenda, van 17.30 tot 22.00 uur).

Wethouder Joost Reus van gemeente Culemborg zei na afloop: ‘Het creëren van een wijk van de toekomst is voor iedereen een zoektocht vol onzekerheid.  Het is zoeken naar balans. Als je vooruitgang wilt boeken moet je fouten durven maken, terwijl je als overheid keihard wordt afgerekend op fouten. Maar ook de balans van democratisch beleid, bestuurders die iedere vier jaar wisselen en de roep om continuïteit en langjarige besluitvorming. En niet te vergeten het evenwicht tussen koplopers en het peloton, waarbij koplopers tempo maken en het peloton dat moet kunnen volgen’.

Overzicht regionale bijeenkomsten Expeditie Wijk van de Toekomst

De Expeditie doet de komende weken nog vijf locaties aan.  Wilt u aansluiten en meedenken? Meld u dan hier aan. Download hier het overzicht van de zes bijeenkomsten.

Navigatie