Nieuws

Pilot Energiekoplopers Apeldoorn-Epe

3 oktober 2018 - Koplopers Apeldoorn en Epe pakken energieverbruik aan. Dit najaar gaan twintig bedrijven uit de proces- en maakindustrie in Apeldoorn en Epe aan de slag met energiebesparing. Door in een netwerk samen te werken, van elkaar te leren en best practices te delen maken de energie-intensieve bedrijven grote stappen in de energiebesparingsopgave.

Het samenwerkingsverband Energiekoplopers Apeldoorn-Epe (EAE) is een regionale pilot, die volgt op de ervaringen met de provinciale koplopersgroep in Gelderland. Tijdens het CleanTech Tomorrow-congres op vliegveld Teuge eind april van dit jaar werd het startschot gegeven voor de EAE, zie ook de film van de presentatie. Inmiddels is de pilot van start en hebben de bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeenten een sleutelrol gekregen in het EAE-netwerk. Zij zullen initiatieven van de regionale Koplopers coördineren en zijn de schakel tussen EAE en bestaande projecten. ‘Ze worden een soort tinder, maar dan voor energie en bedrijven’, zei Jan Aalbers, wethouder Epe. Julian Gosschalk van Gosschalk Exportslachterij verwacht heel veel van de pilot. ‘De animo is groot’. De 20 bedrijven die meedoen aan de pilot zijn uitgenodigd om in november de plannen voor de komende drie jaren te bespreken.

Gelders Energieakkoord

Energiekoplopers Apeldoorn-Epe is een spin-off van de provinciale koplopersaanpak van de GEA-tafel Procesindustrie voor bedrijven met een energierekening boven de 1 miljoen euro. Koplopers wisselen - naast kennis en ervaring -reststromen uit, maken gebruik van scans, doen friendly audits, energy pitches e.d. Deze koploper-aanpak wordt nu toegepast in regionaal verband. Dit najaar start in Apeldoorn en Epe de EAE-pilot, met het doel samen verder te komen bij het halen van onze klimaatdoelstellingen.

EAE is een samenwerking tussen gemeente Apeldoorn en Epe, onderwijs en bedrijven en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en wordt medegefinancierd door de provincie Gelderland via het Gelders Energieakkoord.

Contactpersoon

Bruno Mulder, bruno.mulder@metabv.nl

Bedrijven die meedoen aan de pilot EAE:

Navigatie