Nieuws

Niels Joosten regisseur Gelders Energieakkoord

20 augustus 2019 - Het Gelders Energieakkoord heeft in de persoon van Niels Joosten een nieuwe kartrekker gevonden. Niels start per 1 september als ‘GEA regisseur’. Als inhoudelijk expert en ervaren organisator krijgt hij als belangrijkste taak het GEA-netwerk een nieuwe fase in te leiden. Een fase waarin de focus ligt op het daadwerkelijk programmeren en realiseren van concrete maatregelen die bijdragen aan de energietransitie en CO2-reductie.

Niels is bestuurskundige en specialist in publiek-private samenwerkingsverbanden. Hij heeft veel ervaring aan beide kanten van de tafel. Van raadslid, wethouder, en burgemeester tot consultant, procesmanager en organisatieadviseur. Altijd gericht op aspecten van een duurzame leefomgeving en thuis in de thematiek rondom de klimaatdoelen en de energietransitie. Hij kent ook de partijen, de weerstanden en de kansen. Zijn kennis van het veld en de inhoud, zijn laagdrempeligheid, humor en doorzettingsvermogen maken hem kansrijk in de opdracht.

Niels: “Het verbinden van partijen en het samen realiseren van concrete doelen vormt mijn kracht. In het contact met verschillende partijen helpen zowel mijn bestuurlijke-ambtelijke ervaring als mijn ervaring in het bedrijfsleven”.

GEA-regisseur

Als GEA-regisseur is hij de verbindingsman tussen alle deelnemende partijen, de kartrekker van de programma’s en representant van het netwerk waar het om de inhoud en de voortgang gaat. Hij ondersteunt de (inmiddels vijf) hoofdprogramma’s in het realiseren van doorbraken, maatregelen of afspraken die de klimaatdoelen daadwerkelijk dichterbij brengen. “De zes RES-regio’s spelen daarin een belangrijke rol. De GEA-programma’s vormen voor hen een waardevolle relatie en bron van informatie, steun en realisatiekracht, aldus Niels. “Ik heb er vertrouwen in dat we met nog meer focus, meer regionale kracht, meer zichtbaarheid en meer aandacht voor de resultaten, de Gelderse samenleving echt verder helpen.”

We heten Niels van harte welkom bij het GEA!

Navigatie