Nieuws

Interview Robert Hageman, Plantmanager AVR: Eerste CO2-afvanginstallatie van Nederland

13 juli 2019 - De eerste CO2-afvanginstallatie van Nederland staat op Gelderse bodem. En wel in Duiven, bij AVR. Vanaf augustus wordt 25% van de CO2 afgevangen en getransporteerd naar de tuinders in Bergerden. Daar wordt de CO2 gebruikt voor extra plantgroei. “We zijn er enorm trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen”, aldus plantmanager Robert Hageman.

Door: Marieke gorkink, GNMF
Foto: Bas van Spankeren

“De tuinders in Bergerden moeten van het gas af. Daarom zijn zij op zoek naar alternatieve bronnen voor het produceren van CO2 in de zomer en het leveren van warmte in de winter. Voor het leveren van CO2 konden wij een oplossing bieden, waardoor zij al deels van het gas af kunnen. De CO2 wordt in tanks getransporteerd door het bedrijf Air Liquide.”

Meer afnemers nodig

“Met de bouw van de fabriek is een eerste stap gezet in het afvangen van CO2. De volgende stap is het vinden van afnemers voor met name de winterperiode. Je kunt het natuurlijk ook opslaan in de grond, maar daar focussen wij ons vooralsnog niet op.”

Van waardeloos naar waardevol

“We kennen de kritiek van de milieubeweging dat het afvangen van CO2 een ‘end-of-pipe-oplossing’ is. Zij zien liever dat we het vrijkomen van CO2 voorkomen. Daar ben ik het op zich mee eens, maar zolang er afval is, denk ik dat we ons erop moeten richten om daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Onze strategie is om van een waardeloos product een waardevol product te maken. Als het afval uit de grijze container bij ons binnenkomt, halen we er eerst nog 30% aan glas, steen en metaal uit dat gebruikt wordt als bouwmateriaal. Wat overblijft, gaat de verbrandingsinstallatie waarmee we elektriciteit en warmte produceren. Van 1 grijze afvalzak kunnen de mensen in Arnhem 7 x douchen of 1200 keer hun mobiele telefoon opladen. Dan blijft er daarna dus alleen nog CO2 over als restproduct. Als we dat ook nog waardevol kunnen inzetten, is het plaatje rond.”

Wij doen het gewoon

“Ik ben er trots op dat wij dit gaan doen. Er wordt heel veel gepraat over CO2 afvang en het wordt allemaal ingewikkeld gemaakt. Maar wij hebben het gewoon voor elkaar dat de tuinders deels van het gas afkunnen. Voor hun warmtevraag kan ik ook een oplossing bedenken. Dan moet het warmtenet dat nu in Arnhem ligt, doorgetrokken worden naar de kassen. Ook daarvoor levert onze centrale warmte. De fabriek kost 20 miljoen. Voor de financiering ervan maken we onder andere gebruik van een investeringssubsidie van RVO. We zijn daarnaast in gesprek geweest met de provincie Gelderland om de onrendabele top te financieren. We merkten echter dat een aanvraag zo ingewikkeld was en lang duurde, dat we besloten hebben om daar geen gebruik van te maken. Wij zijn van het soort ‘niet lullen maar poetsen.’”

Meervoudige waardecreatie

“Ik ben erg voorstander van samenwerking en te kijken of je samen meer waarde kunt creëren dan ieder afzonderlijk. Het liefst met partners in de eigen regio. Op dit moment praten wij bijvoorbeeld met Alliander, woningcorporaties Vivare en Siza, wethouder Cathelijne Bouwkamp van de gemeente Arnhem en de Rabobank om te kijken naar meervoudige waardecreatie. Dat zijn mooie processen. We doen ook een project bij de Immerloo flats in de wijk Malburgen. De flats zijn van St. Volkshuisvesting en van Vivare en zijn aangesloten op het warmtenet van Nuon. We kijken naar de problematiek in deze flats en hoe we daar gezamenlijk aan kunnen werken. Nuon gaat bewoners opleiden tot energieconsultant, die vervolgens de bewoners vertellen hoeveel het scheelt als je bijvoorbeeld de tv niet op stand-by laat staan. Wij hebben vervolgens gezegd dat we die kinderen uit die wijk graag meer wil vertellen over afval en afval scheiden. Ik vind dat deze bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid er tegenwoordig bij hoort. Als AVR zetten we ons daarvoor in.”

Navigatie