Nieuws

Interactieve netwerkbijeenkomst op weg naar het toekomstig GEA

22 november 2018 - In de zomermaanden is het Gelders Energieakkoord geƫvalueerd in opdracht van haar Stuurgroep. Op woensdag 21 oktober kwam het netwerk van GEA-partners bijeen voor een toelichting op de resultaten, maar bovenal om samen vorm te geven aan het GEA van de toekomst. De evaluatie is gedaan door Dirk Louter, Dirk Louter Advies, en Peter Mertens en Richard van Gemert van Driven by Values. Zij organiseerden de bijeenkomst als kick-off voor de doorstart van de waardevolle netwerkorganisatie die het GEA in de afgelopen vier jaar is geworden.

GEA-voorzitter Asje van Dijk verwelkomde de deelnemers via een videoboodschap, die opriep om toch vooral trots te zijn op de bijzondere samenwerking, maar ook om vol energie naar de toekomst te bewegen om nieuwe pilots en projecten te realiseren.
 
Trots

De middag stond in het teken van samenvatten en vooruitkijken: wat hebben we gerealiseerd en hoe gaan we versnellen? De resultaten van de evaluatie werden al eerder gepubliceerd en kun je hier bekijken.We mogen inderdaad trots zijn op het netwerk en alle ideeën die zijn ontstaan in de afgelopen jaren van het Gelders Energieakkoord. Tegelijkertijd zien we ook de spanning tussen de geboekte resultaten en de inspanningen die dat heeft gekost. Komt er wel genoeg uit en kan je dat überhaupt wel meten of vaststellen? De evaluatie heeft zich gericht op de deelnemende partijen en heeft naast een vragenlijst ook haar conclusie geënt op een aantal gesprekken en interviews. Daaruit bleek vooral de spanningen op de rollen en de doelen. Wie pakt het leiderschap op en hoe formuleren we de doelen? Hoe kunnen we de organisatie zo inrichten dat meer concrete resultaten zichtbaar worden? Door gebrek aan transparantie kan de energie weg lekken en dat is uiteraard uiterst ongewenst. De presentatie van Dirk en Peter met alle resultaten van de evaluatie en de antwoorden op de vragen tijdens de bijeenkomst kun je hier bekijken. 
 

Samenwerkingsmodel

De conclusie is duidelijk: Het GEA is een brede netwerkclub geworden en heeft absoluut bijgedragen aan de energietransitie in Gelderland. Er is een goede basis neergelegd. Strategische lijnen, die helpend zijn voor een volgende fase, zijn uitgezet. Daadwerkelijke resultaten zijn nog beperkt, maar er zijn wel heel veel bewegingen op gang gebracht. Samenwerking is essentieel om verder te komen. De doelstellingen komen erop neer dat er een hercontractering over doelen en rollen nodig is, met strakke afspraken over de doelen die je wilt bereiken. Die afspraken moeten concreter en minder vrijblijvend. Er zal op basis hiervan een nieuw samenwerkingsmodel moeten worden vastgesteld met een duidelijke speerpunten, heldere afspraken over deelname en bijdragen en een financieringsmodel dat hierbij aansluit.
 
Lef en ondersteuning

Lef en ondersteuning, dat is wat er van het GEA gevraagd wordt. Lef om in actie te komen, ondersteuning om te gaan doen. En daar moeten we samen aan werken, want alleen samen kunnen we de energietransitie in Gelderland tot een succes maken. De opgave is zo ontzettend groot. Er is een gevoel van urgentie en we voelen dat er een hoop moet gebeuren. Het is daarbij belangrijk dat we een manier van samenwerken vinden waarmee perspectief op concrete resultaten wordt geboden. Dat kan niemand alleen, dus moeten we samenwerken. Hoe we dat moeten bewerkstelligen is de uitdaging.
 
De bijeenkomst was informeel, interactief en inspirerend. We kijken uit naar het GEA van de toekomst samen met jou.

Download

Presentatie

Antwoorden Mentimeter

Navigatie