Nieuws

Het dak op!

2 december 2019 - 93,5% van de potentieel geschikte bedrijfsdaken in Nederland wordt (nog) niet benut. Ook in Gelderland vallen nog veel daken te winnen. Daarom organiseren VNO-NCW Midden en Kiemt op 12 december aanstaande een expertsessie voor bedrijven, instellingen en belanghebbenden. Doel: concrete oplossingen die de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken helpen versnellen.

In de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk windmolens op zee en zonnepanelen op daken de voorkeur ten opzichte van wind op land en grootschalige zonneweides. Een begrijpelijk uitgangspunt: zo gaan we efficiënt om met de beschikbare ruimte en houden we de impact op onze leefomgeving zo klein mogelijk.

Klik hier voor het programma en je aanmelding. De sessie vindt plaats in het kader van het GEA programma Industrie & bedrijven.

Foto via andreas160578 met dank aan Pixabay

Navigatie