Nieuws

Hergebruik van batterijen loont! Presentatie eindresultaten project ‘rEVolt’, hergebruiken van batte

3 oktober 2018 - In het project rEVolt is de haalbaarheid van hergebruik van afgedankte batterijen uit elektrische voertuigen onderzocht. Hierbij is gekeken naar toepassingsgebieden ter ondersteuning van het elektriciteitsnet. Het project concludeert dat het maatschappelijk belang voor hergebruik van batterijen groot is, en identificeert de aspecten welke voor een versnelling van zogenaamde ‘second use’ toepassingen kunnen zorgen. Het project is onderdeel van het Gelders Energie Akkoord (GEA), en is uitgevoerd door DNV GL (project coördinatie & refurbishment), TSS (businesscase analyse), ARN (milieu impact analyse), Provincie Gelderland (co-financier) en Rivierenland (ondersteuning).

Onder brede belangstelling zijn de eindresultaten van het rEVolt-project net voor de zomer gepresenteerd. Aanwezig waren vertegenwoordigers actief in diverse marktsegmenten, variërend van provinciale overheden, netbeheerder, uitrol van elektrische laadpalen, logistiek en ICT gerelateerd activiteiten, openbaar busvervoer, refurbishment van batterijen en haven gerelateerde logistieke activiteiten.

Second use

DNV GL trapte de dag af met een introductie over de elektriciteitsmarkt. Koen Broess is met name ingegaan op verschillen tussen vraag en aanbod in het energiesysteem en hoe batterijsystemen ingezet kunnen worden om deze onbalans het hoofd te bieden. In het rEVolt project is met name gekeken naar de FCR (Frequency Containment Reserves ) -dienst, waarbij met batterijen de frequentie van het elektriciteitsnet van 50 Hz in balans gehouden wordt. Jurgen Timpert heeft de benodigde stappen gepresenteerd om een afgedankt EV-batterij systeem geschikt te maken voor een 2nd use toepassing. Hierbij kwam o.a. aan bod dat het aanstuurprotocol voor het Batterij Management Systeem (BMS) niet beschikbaar is voor gebruik van de batterij buiten de auto. Dit maakt het lastig voor een 2nd use toepassing om snel te kunnen zien hoe goed de batterij nog is en moet het BMS vervangen worden om aansturing van de batterij in de nieuwe toepassing mogelijk te maken.   

Businesscase

Casper Scheltinga van Time Shift Storage (TSS) heeft een FCR-businesscase vergelijking gemaakt van relatief grote systemen. Geconcludeerd is dat second use systemen op dit moment meestal niet concurrerend zijn met nieuwe systemen (voor de dienst FCR) vanwege hogere risico’s en de hoge ombouwkosten. Een aantal aspecten zijn benoemd die de businesscase mogelijk op termijn wel concurrerend kunnen maken, zoals het beschikbaar maken van de data op de BMS voor eindgebruikers. Maar bijvoorbeeld ook het makkelijk kunnen openen van de batterij- omkasting. Veiligheidsprotocollen voor het hergebruik van batterijsystemen lijken nodig om een veilige second use toepassing te borgen.
Barend Ubbink (ARN) laat via de uitgevoerde milieu impact studie zien dat het hergebruik van batterijen altijd een milieuwinst oplevert. ARN geeft aan dat transparantie in de gemaakte aannames en modellering erg belangrijk is. Dit omdat deze aannames de berekende CO2-reductie als uitkomst beïnvloeden.

Hergebruik loont

De conclusie is dat op basis van de milieu impact studie, het hergebruiken van batterijen een grote maatschappelijke relevantie kent. Deze boodschap dient breed uitgedragen te worden. Een grote stap voorwaarts naar een haalbare businesscase lijkt om tijdens het ontwerp van de batterij rekening te houden met het hergebruik ervan, zowel op hardware (elektrische en koelwater-aansluitingen en demonteerbaarheid van de omkasting), als ook op software (het beschikbaar maken van de BMS data voor second use). Om dit te bewerkstelligen zou bijvoorbeeld circulariteit of de  CO2 footprint opgenomen kunnen worden bij de aanbesteding van elektrische voertuigen en in ov-concessies.

Meer informatie:

Provincie Gelderland / Gelders Energie Akkoord: Suzanne Riezebos: (026) 359 97 59; s.riezebos@gelderland.nl

Navigatie