Nieuws

Heidag GEA Stuurgroep en Secretariaat

19 september 2017 - Op 14 september kwamen de stuurgroep en secretariaat van het GEA bij elkaar om de prioriteiten van de komende tijd te bepalen. Met een kritische blik werd gekeken hoe we binnen GEA een concretiseringsslag kunnen maken. Er werd o.a. besproken hoe we de GEA-tafels kunnen faciliteren zodat er snellere stappen gemaakt kunnen worden. 

Het Gelders Energieakkoord is een netwerkorganisatie met een platte structuur. De programma- en thematafels vormen de spil van het GEA. Zij zorgen, ieder op hun deelgebied, voor de vooruitgang in energietransitie.

De organisatie wordt verder gevormd door het algemeen secretariaat, dat de voortgang bewaakt, de procesbegeleiding ondersteunt en zorgt voor de voortgang van algemene zaken. Het secretariaat vergadert wekelijks en kan gezien worden als de dagelijkse organisatie van het GEA.

Het secretariaat staat onder supervisie van de stuurgroep, waarin vele stakeholders van het GEA vertegenwoordigd zijn. De stuurgroep komt eens per drie weken bij elkaar en neemt belangrijke beslissingen, op voordracht van het secretariaat.

De borgingscommissie zorgt voor het borgen van de doelstellingen. In de borgingscommissies zijn alle stakeholders vertegenwoordigd, het is het hoogste orgaan van het GEA in besluitvorming. De borgingscommissie komt drie keer per jaar bijeen.

Meer weten over de unieke manier van samenwerken binnen GEA? Mail naar info@geldersenergieakkoord.nl.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Navigatie