Nieuws

Gelderse coalitieakkoorden geanalyseerd

16 mei 2018 - Het secretariaat van het GEA heeft álle Gelderse coalitieakkoorden van 2014 verzameld en haalt deze weken de kersverse akkoorden op.

We 'scoren' die akkoorden op vragen als 'Wordt een energie/warmteplan benoemd?' of ’Zijn concrete doelen van 2023 en 2030 (binnen het beleidsveld van de komende raadsperiode) aan de orde’? Of wordt gewezen op het belang van regionale samenwerking, de gemeente als voorbeeld in de energietransitie? En als die gemeente als voorbeeld wordt benoemd, koppelt het college ook een handelingsperspectief aan die uitspraak? Worden de energiecoöperaties en het bedrijfsleven benoemd als partners? Zijn er plannen om met wijken in de gastransitie aan de gang te gaan (wijk van de toekomst) en worden (bedrijven van de toekomst) toezeggingen gedaan over de 'stok en wortel' in het handhaven van de Wet Milieubeheer? We ploegen dus meer dan 100 akkoorden (2014 en 2018) door, vergelijken ze en brengen ze samen in een rapport dat medio juni uit komt.

Een paar zaken valt nu al op. Er zijn zowel grote als kleine gemeenten die goed scoren. En bij de eerste 16 vergeleken coalitieakkoorden zien we dat het beleid in 2018 aanmerkelijk versterkt wordt ten opzichte van 2014. We zien de tijdens de GEA-jaarconferentie benoemde onderwerpen, en ook directe verwijzingen naar het Gelders Energieakkoord en haar prioriteiten, terugkomen. Nog meer dan de helft van de coalities is bezig met haar onderhandelingen en het is te vroeg om een gefundeerd overzicht te geven. Dat komt overzicht is er half juni en lees je in de volgende nieuwsbrief van het GEA.

Navigatie