Nieuws

Gelders Energieakkoord geëvalueerd: Ook de komende jaren samen aan de slag voor ons klimaat.

7 november 2018 - Sinds de oprichting van het Gelders Energieakkoord (GEA) in 2015 hebben overheden, bedrijven, energiecoöperaties en inwoners samen een brede en sterke beweging gevormd in de ontwikkeling naar een klimaatneutraal Gelderland 2050. Dat blijkt uit de evaluatie van het GEA die na de zomer is uitgevoerd door de bureaus Dirk Louter Advies en Driven by Values. De onderzoekers concluderen dat het GEA, als netwerk met meer dan 200 deelnemende partijen, succesvol is in samenwerking en kennisdeling en daarmee een belangrijke basis legt voor de Gelderse energietransitie. Op 7 november zijn de resultaten in de Borgingscommissie besproken met de vertegenwoordigers van de partners van het GEA. Onderaan deze pagina kun je de rapporten downloaden.

Driekwart van de deelnemende partijen zegt dat men door de netwerkactiviteiten van het GEA het klimaatprobleem centraler is gaan stellen en ook maatregelen in de eigen organisatie is gaan nemen, bijvoorbeeld rond Wijken van de Toekomst en de CO2-Prestatieladder. Daarnaast is er kennis opgedaan en kennis gedeeld. Gelderland blijkt door dit netwerk veel verder te zijn in die bewustwording en sociale infrastructuur dan vele andere landsdelen.

 

Versterking en aanscherping van doelen

Tegelijk wordt vastgesteld dat de organisatie van het GEA versterkt moet worden om tot succesvolle uitvoering te komen. Om daar inhoud en vorm aan te geven is een gedeelde en gedragen aanscherping van doelen, een versterking van programmatische aanpak en een aanpassing van de organisatie en governance wenselijk. Dat kan leiden tot een ‘hercontractering’ van het akkoord zodat het GEA in een nieuwe fase op stevig draagvlak kan rekenen.

 

Vanuit de vraag hoe het GEA verder gaat, blijkt dat de partners -naast de netwerkfunctie- behoefte hebben om nu door te stoten naar meer concrete activiteiten en implementatie. Dat wordt de centrale lijn waarlangs het GEA met programma’s en projecten doorontwikkeld gaat worden. Dit model zal zich onderscheiden van het huidige samenwerkingsmodel en zal passen bij de uitdaging die er de komende zes jaar voor alle betrokken partijen in Gelderland ligt.

 

Samenwerking voor de toekomst

De leden van de Borgingscommissie zijn akkoord gegaan met het aanstellen van een kwartiermaker. Deze kwartiermaker zal het samenwerkingsmodel gaan ontwerpen. Daarnaast zal de kwartiermaker zich richten op de hercontractering van de deelnemers en de programmatische aanpak van de klimaatopgave voor een nieuwe periode.

 

Downloaden

METERS MAKEN rapportage 12 oktober 2018

Managementsamenvatting rapportage evaluatie GEA 12 oktober 2018

Impressie dialooggesprekken evaluatie GEA

Gespreksnotitie evaluatie GEA 07 september 2018

Enqueteresultaten evaluatie GEA uitgewerkt

Navigatie