Nieuws

‘Drawdown’: lezing van Chad Frischmann over het tegengaan van klimaatopwarming

3 december 2019 - Project Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde om te keren. Voor het eerst heeft een groep onderzoekers 100 klimaatoplossingen gerangschikt en doorgerekend. Zij ontdekten dat het mogelijk is de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen binnen 30 jaar terug te dringen. Drawdown researchdirecteur Chad Frischmann is op woensdag 18 december 2019 in Arnhem en neemt de luisteraars mee in zijn verhaal. Een verhaal van wanhoop naar hoop!

Het is niet toevallig dat Chad Frischmann zijn lezing houdt in Gelderland. In juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord, de uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In het Klimaatakkoord staan maatregelen beschreven die in 2030 moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% ten opzichte van het jaar 1990. Gelderland doet daar een stevige schep bovenop en streeft naar 55% in 2030 en wil in 2050 100% klimaat- en energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 in de hele provincie geen gas en olie meer gebruiken. Om dit te realiseren wordt er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door meer dan 200 organisaties en instellingen samengewerkt.

De lezing is in het Engels.

Programma

  • 10.30 – 11.00 uur          Ontvangst
  • 11.00 – 12.00 uur          Lezing op de Noordgalerij
  • 12.00 – 13.00 uur          Netwerk lunch

Locatie: Noordgalerij, Huis der Provincie in Arnhem.

Navigatie