Nieuws

Digitaal magazine over Wijk van de Toekomst nu online

16 oktober 2019 - In een Wijk van de Toekomst werken bewoners, gemeenten, netbeheerder Liander en lokale energiecoöperaties samen aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de wijk. Iedere wijk op een eigen manier en we leren van elkaar. Zo krijgen we snel goede voorbeelden en kunnen steeds meer wijken aan de slag gaan.

Wijk van de Toekomst is een van de programma’s van het Gelders Energieakkoord. De ambitie is alle wijken in Gelderland in 2035 aardgasvrij te hebben. Maar Wijk van de Toekomst is meer dan alleen gasloos. Een goede bereikbaarheid, slimme en duurzame vervoersoplossingen, voldoende groenvoorzieningen om wateroverlast of hittestress tegen te gaan, speeltuinen en een veilige buurt, maken een wijk pas echt toekomstbestendig. Twintig wijken zijn op dit moment aan de slag om te verduurzamen. Nog eens twintig wijken zijn in de verkennende fase. Uiteindelijk willen we dat 1.600 wijken in Gelderland aardgasvrij en toekomstbestendig zijn in 2035.

Hoe? Samen met de provincie Gelderland werd daarvoor een prachtig online magazine voor gelanceerd. Bekijk hem hier

Navigatie