Nieuws

Conferentie Wijk van de Toekomst

10 januari 2020 - Op donderdag 13 februari organiseert de provincie Gelderland in samenwerking met de Wijk van de Toekomst de ‘Conferentie Wijk van de Toekomst’. Het event vormt de afsluiting van een reeks Gelderse ‘expedities’ en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het aardgasvrij maken van wijken: bewonersorganisaties, energiecoöperaties, bedrijven, woningcorporaties, netbeheerders, bestuurders en medewerkers van gemeente, provincie en Rijk.

Expeditie door Gelderland

Het programma Wijk van de Toekomst is de afgelopen weken op expeditie geweest in Gelderland. Tijdens de expeditie vertelden mensen waar ze tegen aanlopen bij het samenwerken aan een wijk van de toekomst. Er kwamen vier belangrijke thema’s boven: betaalbaarheid, participatie, besluitvorming en vertrouwen. Tijdens de conferentie reageren bestuurders op die thema’s en wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen.

De inzet van de conferentie is erop gericht om nog meer mensen enthousiast maken om aan de slag te gaan met een Wijk van de Toekomst. De ambitie is om in 4 jaar tijd naar 200 Wijken van de Toekomst in Gelderland te groeien. De Gelderse teller staat nu op ruim 20 wijken. Daar werken bewoners, gemeenten, netbeheerder Liander en lokale energiecoöperaties met enthousiasme samen. De mensen die hier met elkaar aan de slag zijn, vormen een grote inspiratiebron.

Klik hier voor het programma en uw aanmelding

Aardgasvrij

Een Wijk van de Toekomst is een aardgasvrije wijk waar je prettig, veilig en betaalbaar woont en werkt - zonder wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer. Het programma Wijk van de Toekomst ondersteunt het proces om dit te realiseren en richt zich met name op de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas en de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening.

Navigatie