Nieuws

Column Maarten Otto, Alliander

31 maart 2019 - Samen het energiesysteem van de toekomst maken begint vandaag. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen in Nederland zijn net achter de rug en de coalitievorming is begonnen. Klimaat is één van de belangrijke onderwerpen waar tijdens de verkiezingscampagne zowel landelijk als provinciaal veel over gesproken is.


Het is ook een onderwerp wat veel impact heeft op ons leven en dat van onze kinderen, waarbij de keuzes die we nu maken met zijn allen, bepalend zijn voor onze toekomst. Dat vraagt ook om veel gesprekken, toelichting en debat. Dat vraagt ook dat alle invalshoeken worden belicht én dat iedereen zijn zegje er over doet. 

Het betekent niet dat we kunnen wachten tot alles is uitgediscussieerd. De opkomst van bijvoorbeeld zonneweides, windparken en duurzame mobiliteit vraagt aanpassingen van ons elektriciteitsnet. Gemeenten willen nieuwbouwwijken niet meer aansluiten op aardgas. De experimenten om met waterstof aardgas te vervangen of opgewekte energie te transporteren worden uitgevoerd. Woningbouwcoöperaties vragen naar warmtenetten. De energietransitie is er, ons energiesysteem verandert en wij hebben ons daartoe te verhouden. Dat doen we, en daar werken we hard aan. Het Gelders Energieakkoord biedt een platform waarin we samen kunnen werken aan de transitie van onze energievoorziening. Dat werd ook door de vele politieke partijen onderstreept tijdens ons jaarlijkse congres op 13 maart jl. 

Belangrijke boodschap daar was: we zullen samen moeten werken. En inderdaad, dat moeten we zeker. We hebben in Nederland een van de betrouwbaarste infrastructuren in de wereld. Echter, ons energiesysteem is oorspronkelijk niet ingericht voor zoveel decentrale opwek en nieuwe vormen van verwarmen. Het realiseren van deze ontwikkelingen betekent enórm veel werk en afstemming met veel partijen. Daarom is het belangrijk dat netbeheerders, provincies en gemeenten samen met bedrijven, inwoners en waterschappen vooruitkijken wanneer wat waar moet gebeuren aan ons energiesysteem. Het gaat er om dat we afgewogen keuze maken en samen slimme oplossingen inpassen om leveringszekerheid van energie te blijven garanderen. 

Daar kunnen we vandaag mee beginnen. Want ook al weten we nog niet alles, we weten al heel veel wel. Overheden, bedrijven, burgers kunnen nu samen bepalen hoeveel zonneweiden, windmolens en laadpalen er nodig zijn. Op basis van wat we nu weten, moeten we met elkaar beslissingen durven nemen. Willen we in Nederland en zeker ook in Gelderland onze doelstellingen halen, dan moeten we heel goed kijken hoe we met de beschikbare bronnen, middelen en beschikbare arbeidscapaciteit omgaan, en dat kan alleen als we het samen doen. We dragen daarom graag bij aan de nieuwe invulling van het GEA waar een programmatische aanpak en realisatie de komende jaren centraal staan.

Navigatie