Nieuws

Column Erik Lelieveld, communicatiestrateeg “Van discussieleider naar opinieleider”

8 mei 2019 - Eerlijk is eerlijk; al voordat ik begin dit jaar werd gevraagd het GEA bij te staan op het vlak van strategische communicatie wist ik van het imago als ‘praatclub’. Reden om nee te zeggen? Integendeel.

Ach, het is niet zo gek dat zo’n beeld is ontstaan. Als je voor de opgave staat om -vanuit het niets- overheden, bedrijfsleven, onderwijs, NGO’s en maatschappelijke organisaties aan je binden om samen de uitstoot van broeikasgassen te lijf te gaan, dan is dat een kwestie van veel praten, boeien en binden. Zonder connectie en gemeenschappelijk doel gebeurt er niets.

Als je het beeld van een praatclub daarbij nader beschouwt, dan zie je dat het vooral een beeld is dat ‘binnen’ leeft; onder sommige GEA-deelnemers. Ook daar past enig omdenken. Het toont misschien wat frustratie maar het toont vooral de enorme drive om vooruit te komen; om successen te boeken. Hoe mooi kun je het hebben?

Met inmiddels meer dan 200 deelnemers zit de fase van ‘zaaien’ er op. Tijd om te oogsten. Van pionieren naar programmeren. Zodat de transitie vorm en inhoud krijgt en maatschappelijk landt. Van individu tot industrie. We gaan anders wonen, werken, reizen en produceren.

Bij deze fase past andere communicatie. In alle complexiteit en taaie inspanningen zijn we het inspirerende gezamenlijke doel wat uit het oog verloren. Je mist ‘het verhaal’; de lonkende horizon. De communicatie is nu doorspekt met ‘het werk’. Je voelt de passie en de betrokkenheid maar ook de neiging om ‘op’ te gaan in de veelheid, de zwaarte en de complexiteit.

Daarom: komt er meer aandacht voor ‘het verhaal van het GEA’; wordt de structuur op de website vereenvoudigd en komt er meer (visuele!) aandacht voor de resultaten (successen, doorbraken, innovaties). Daarbij willen we de kanalen van alle aangesloten deelnemers veel beter benutten. Óp naar het GEA als opinieleider.

Navigatie