Nieuws

Campagne WATT je moet weten over de Informatieplicht energiebesparing van start

31 maart 2019 - Op 21 maart is de landelijk de campagne ‘Watt je moet weten over de informatieplicht energiebesparing’ gelanceerd. Per 1 juli 2019 hebben alle bedrijven en instellingen* die onder de Wet milieubeheer vallen met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh/ jaar aan elektriciteit of een minimaal verbruik van 25.000 m3 aardgas/ jaar een ‘informatieplicht’. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Dit komt naast de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen en de CO2-reductie een impuls geven.

Door: Gerreke de Weijer, VNO-NCW Midden

Vooruitlopend op de lancering organiseerde VNO-NCW Midden samen met provincie Gelderland en de Omgevingsdienst Arnhem voorafgaand aan het GEA-jaarcongres op 13 maart een informatiebijeenkomst over de nieuwe wetgeving. Een soort ‘testcase’ om te horen aan welke informatie ondernemers behoefte hebben. Ook vertegenwoordigers van de RVO waren aanwezig om vragen van deelnemers te beantwoorden. En die waren er.

Verantwoordelijkheid nemen
“De boodschap rondom de nieuwe Informatieplicht is niet leuk, maar hij moet wel verteld worden”, zegt Christian Lorist van VNO-NCW Midden. “Onze vereniging is al jaren bezig met het makkelijker maken van energiebesparing voor ondernemers. Dat is ook een reden om als partner deel te nemen in het Gelders Energieakkoord. We werken aan bewustwording bij ondernemers, ontwikkelen scans, stimuleren energiebesparing met bedrijventerreinaanpakken, regelen financiële ondersteuning en subsidies. Kortom, wij willen een haalbare en betaalbare energietransitie, maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid als er een wettelijke verplichting wordt opgelegd. Reden om samen met MKB-Nederland in Gelderland de campagne over de Informatieplicht uit te dragen.”

Groot bereik
Er is nog veel onbekendheid over de informatieplicht. “Met de campagne willen we alle 20.700 bedrijven en inrichtingen in de regio bereiken, offline via bijeenkomsten en online via een speciale website, factsheets, video’s en andere middelen. Veel middelen komen beschikbaar in een toolkit, die ondernemersverenigingen, branches e.d. bij ons kunnen opvragen. Uitgangspunt is dat we waar mogelijk aansluiten bij bestaande communicatiekanalen en bijeenkomsten.”

Makkelijker maken
Ook de provincie Gelderland zet zich in om ondernemers te helpen bij hun energiebesparingsopgave. Samen met Omgevingsdiensten, gemeenten en bijvoorbeeld VNO-NCW Midden is onder andere een stimuleringsaanpak ontwikkeld, gericht op collectieven: ondernemersverenigingen, branche organisaties, verenigingen van instellingen e.d. Rubin Straalman van de provincie hierover: “Inmiddels lopen er 21 projecten, mede mogelijk gemaakt door het Gelders Energieakkoord en gefinancierd door de provincie. We krijgen steeds beter in beeld welke aanpak waar werkt. Inmiddels is vanuit de GEA-thematafel een e-team opgezet, dat bedrijvenverenigingen en gemeenten komen bezoeken om hen te adviseren bij de opzet van hun projectadviezen en om ‘best practices’ te kunnen delen."

Contactpersonen
Rubin Straalman, provincie Gelderland
Christian Lorist, VNO-NCW Midden

*Noot: onder instellingen worden organisaties verstaan als scholen, verpleeghuizen, zwembaden, gemeentehuizen, sportclubs en ziekenhuizen. Indien deze voldoende energieverbruik hebben en onder de Wet milieubeheer vallen dan geldt voor hen ook de informatieplicht en de besparingsplicht, net als bij bedrijven.

De Informatieplicht in de praktijk

  • Per 1 juli hebben bedrijven en instellingen die een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh/jaar elektriciteit of minimaal verbruik van 25.000 m3 aardgas/jaar Informatieplicht.
  • Om aan de Informatieplicht te kunnen voldoen moeten ondernemers inloggen bij het eLoket via Mijn RVO.
  • Daarvoor is e-herkenning nodig, een digitale identificatie. Als je nog geen e-herkenningsmiddel hebt, vraag die dan zo snel mogelijk aan, om extra wachttijden te voorkomen.
  • De registratie zelf kost 60 tot 90 minuten tijd.
  • Bereid je erop voor door alle gevraagde informatie vooraf te verzamelen en te ordenen. Het uitvoeren van een energiescan kan een handig hulpmiddel zijn.
  • Ga na of voor jouw sector een EML-lijst (energiemaatregelenlijst) is opgesteld.

wattjemoetweten.nl

Navigatie