Nieuws

Bedrijfsleven in Gelderland op koers met energiebesparing

15 oktober 2019 - Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse bedrijven dat naar schatting onder de Wet informatieplicht valt. De Wet is sinds 1 juli van dit jaar van kracht. Daarnaast staan er nog enkele honderden rapportages in concept klaar om ingediend te worden.

Isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen zijn de meest genomen maatregelen. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten, die ook de basis zijn voor de Informatieplicht-registratie bij de Rijksoverheid.

Samenwerking in Gelders Energieakkoord werpt vruchten af

Ondernemers krijgen via de campagne ‘WATT je moet weten over energiebesparing’ informatie en tools om te voldoen aan hun energiebesparingsplicht. Daarnaast hebben deelnemers in het Gelders Energieakkoord afgesproken om bedrijven te helpen bij het uitvoeren van energiescans. In Gelderland hebben ondertussen meer dan 25 ondernemersverenigingen en -verbanden gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling, die is ontwikkeld vanuit het Gelders Energieakkoord.

Lees verder op de website van VNO-NCW.

Navigatie