Nieuws

13 juni: Biomassa-evenement Gelderland

17 mei 2019 - De Provincie Gelderland wil samen met een aantal bedrijvenclusters uit het Gelders Energieakkoord de hoogwaardige toepassing van biomassa stimuleren. Er gebeurt al veel, maar hoe kunnen we lokale biomassa nog beter benutten?

Hoe kunnen we tot betere business cases komen, waarbij alle fracties van biomassa optimaal benut worden? Hoe kunnen we vraag en aanbod van biomassa voor hoogwaardige inzet beter bij elkaar brengen? Dat zijn de vragen waar we deze middag op in willen gaan.

Doelen voor de middag zijn:

 • Kennisoverdracht over (nieuwe) kansen voor beschikbaarheid, hoogwaardige afzet en gebruik van duurzame biomassa
 • Versterken van de samenwerking tussen overheden en bedrijven om biomassa efficiënter te benutten via economisch aantrekkelijke business cases
 • Bijdragen aan het realiseren van de Gelderse en nationale duurzaamheidsdoelstellingen

Voor wie?:

 • Politiek: Statenleden, wethouders, Omgevingsdiensten Gelderland, Beleidsmedewerkers duurzaamheid van gemeenten
 • Grotere aanbieders van biomassa in de regio; RWS / waterschappen / Staatsbosbeheer / BVOR
 • Afnemers / verwerkers van biomassa
 • Bedrijven en overheden met vraag of interesse in biobased producten en materialen
 • De verschillende relevante clusters in de regio op het gebied van Biomassa

Uitgangspunt voor het provinciale beleid is de totaalverwaarding van de biomassa voor zo hoogwaardig mogelijk toepassingen. Het restant kan worden ingezet voor energietoepassingen. Er worden voorbeelden gepresenteerd vanuit de bedrijfstakken farma, food, feed, fibers (papier, textiel, composieten), fertilizers, chemie en energie.

Programma (op hoofdlijnen):

 • 13:00-14:00 - Presentaties van Gedeputeerde provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschappen en marktplaatsen
 • 14:00-15:00 - Markt; 50 aanbieders, verwerkers en afnemers van op biomassa gebaseerde producten ontmoeten elkaar op het marktplein en praten aan de hand van monsters en prototypes
 • 15:00-16:00 - 12 plenaire pitches van verwerkers en eindgebruikers van biomassa
 • 16:00-17:00 - Markt; Wat is er nog aan onbenut biomassa potentieel en wat is de marktvraag?  5 rondes speeddates van steeds 10 minuten.

De toegang is gratis. Van deelnemers uit het bedrijfsleven wordt gevraagd op de dag zelf voorbeelden mee te nemen van de biomassa die ze in de aanbieding hebben, af willen nemen of van de producten die ze maken uit de biomassa.

Het gedetailleerde programma wordt gepubliceerd op https://www.kcpk.nl/biomassa-evenement

Aanmelden kan tot vrijdag 7 juni 2019 via https://biomassa-evenement.eventbrite.nl/

Foto: Ji-Elle

Navigatie