Sponsoren Jaarcongres 2018

Het Jaarcongres wordt breedgedragen door bedrijven en organisaties in Gelderland.  Het Jaarcongres wordt mede door hen mogelijk gemaakt. Wij stellen ze aan je voor.

Tijdens het Jaarcongres zet ENGIE zich actief in om kansrijke programma's en projecten op het gebied van energie in de praktijk te brengen. Vanuit ENGIE zijn Peter Wolbert (Warmte), Joost Hieltjes (Energiebesparing in de utiliteitsbouw) en Henk Mulder (Scholing in de bouw en installatietechniek) aanwezig om hun kennis en ervaring te delen. Het GEA interviewde Maurice Janssens, Commercieel Directeur Oost-Nederland. Lees het interview hier.


Alliander is een van de grondleggers van het Gelders Energieakkoord. Tijdens het Jaarcongres zal Ingrid Thijssen je meenemen in de duurzame wereld van Alliander.


De Gemeente Nijmegen is dit jaar als eerste Nederlandse stad uitgeroepen tot European Green Capital. Daarom organiseert de stad het hele jaar diverse duurzame evenementen, waarbij deelname aan dit Jaarcongres niet mocht ontbreken.

 


  Regio FoodValley heeft de amibitie om de regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding!

Regionale energieloket
De gemeenten Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Scherpenzeel, Nijkerk en Barneveld hebben een energieloket. Het is een gezamenlijke initiatief van zeven gemeenten uit de regio FoodValley die inwoners willen helpen bij vragen over het energiezuinig maken van hun woning en het thuis opwekken van duurzame energie. Elke gemeente heeft zijn “eigen” ontsluiting van het energieloket. Vanuit de samenwerking rond het energieloet is er ook een methodiek voor wijkaanpakken ontwikkeld. Regionale en lokale bedrijven hebben zich verenigd in bedrijven-allianties. Gemeenten, Energieloekt en Bedrijven-alliantie voeren in samenwerking de wijkaanpak uit. Na de eerste oefeningen in de winters van 2015-2016 en 2016-2017 is dit bespaarseizoen (september 2017-april 2018) opgeschaald naar ruim 30 wijkaanpakken, wat betekent dat we 20.000 huishoudens benaderen om hen te verleiden (en te ontzorgen) over te gaan tot energiebesparende maatregelen.

Groene warmte in Ede
MPD Groene Energie wil de energietransitie versnellen en heeft voor Ede ‘Warmtebedrijf Ede’ opgericht. Warmtebedrijf Ede heeft een 18 km lang warmtenet aangelegd, waarop 15.000 woningequivalenten, dus Edese woningen en bedrijven zijn aangesloten. (Ambitie: 20.000 in 2020). Het groene warmtenet wordt gevoed door twee bio-energie installaties: ‘Bio-energie De Vallei’ (Ede-west) en ‘Bio-Energie Ede’ (Ede-zuid). Het warmtenet wordt volop uitgebreid; onder andere door realisatie van een derde installatie in Ede-Noord. De bio-energie installaties benutten lokale, deels regionale, houtige reststromen. 80% is lokaal afkomstig uit Prunusbestrijding door gemeente Ede, en knip- en snoeiafval van inwoners van Ede en omliggende gemeenten, en 20% regionaal. Naast groene warmte wordt groene stoom (industrie) en groene stroom (aan het openbaar elektriciteitsnet) geproduceerd. Toekomstplannen zijn onder andere een upgrade naar een smartgrid met opslagmogelijkheid, het aansluiten van bedrijven die restwarmte terugleveren aan het net, en onderzoek naar de mogelijkheden voor diepe en ondiepe geothermie en de inzet van laagwaardige biomassa zoals riet en blad. Een huishouden dat overgaat op groene warmte, bespaart 85% op haar totale CO2-uitstoot; met aanvullend een paar m2 zonnepanelen is de woning volledig aardgasloos en klimaatneutraal. Het Edese warmtenet is recent op duurzaamheid getoetst, gecertificeerd en in de landelijke ranking opgenomen. Begin september 2017 werd bekend dat het Edese groene warmtenet officieel het duurzaamste warmtenet van Nederland is!

Circulaire Economie
Circulaire economie betekent geen afval meer. Grondstoffen en reststromen worden opnieuw gebruikt. De overstap naar circulair ondernemen is uitdagend maar past bij de ambities van Regio FoodValley. Circulaire economie is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Triple Helix. Adviesbureau Wing en de Rabobanken Gelderse Vallei én Vallei en Rijn hebben op uitnodiging van Regio FoodValley het initiatief genomen om samen met Van Hall Larenstein, een aantal regionale ondernemers en de 8 Foodvalley-gemeenten een programma te ontwikkelen. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de krachten rond circulair ondernemen gebundeld worden. Daarbij is gekozen voor een focus op de voedselketen. Dit is wat FoodValley onderscheidt van andere regio’s:. Regio FoodValley ontwikkelen als toonaangevende en onderscheidende regio op agro & foodgebied.

Ondernemend Veenendaal investeert in energie
Een energieconvenant, een energiemanager die bedrijven begeleidt bij hun stappen naar energieneutraal en SDE-subsidie voor 23.000 zonnepanelen. Dat zijn op dit moment de wapenfeiten van de intensieve samenwerking van de gemeente met het bedrijfsleven. De grootste succesfactor is dat niet de gemeente bepaalt, maar dat het bedrijfsleven op basis van de kennis over de drijfveren van de Veense ondernemers zelf de projecten opzet. Zo heeft Ondernemend Veenendaal zelf een energiemanager aangetrokken en is het bedrijfsleven zelf de initiator van het collectieve zonnepanelenproject. Dit laatste project maakt zonne-energie aantrekkelijk voor dakeigenaren door verschillende daken te bundelen tot één grootschalig project. Subsidieaanvragen, technisch onderzoek, financiering, ontwikkeling en beheer wordt uit handen genomen voor de ondernemers. Verder is de verwachting dat door samen zonnepanelen aan te schaffen, iedereen profiteert van fors lagere aankoopkosten. Zo worden projecten als deze zeer rendabel. Ondernemers kunnen kiezen of zij zelf willen investeren of niet. Er is nu dan ook al een tweede groep van ondernemers die op deze manier aan de slag wil met zonnepanelen. De kennis en ervaring die het Veenendaalse bedrijfsleven heeft, wil zij ook regionaal delen. Zo is zij in gesprek gegaan met andere bedrijvenverenigingen in de regio om meer samen te werken op het gebied van energie en duurzaamheid.


Het klimaatverbond is een van de grondleggers van het Gelders Energieakkoord. De energietransitie en klimaatverandering zullen van grote invloed worden op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is het daarom belangrijk om van klimaat een hoofdthema te maken.

 


De Gelderse Natuur en Milieu federatie is de derde grondlegger van het Gelders Energieakkoord. De natuur kan zelf niet praten. GNMF geeft de natuur een stem, helpt nieuwe natuur te realiseren en de kwetsbare Gelderse natuur te beschermenNavigatie