Menu

Voorbeeldprojecten

Lanxmeer Culemborg, met eigen warmtebedrijf

In deze wijk combineren 300 gezinnen wonen, werken, recreëren, drinkwaterwinning, naar school gaan en voedsel produceren. Lanxmeer is een wijk die tot stand is gekomen met intensieve betrokkenheid van bewoners. Er is sterke sociale samenhang in de wijk: bewoners kiezen er bewust voor om in Lanxmeer te wonen. Lanxmeer beschikt over een eigen wijk-energiebedrijf Thermobello, dat eigendom is van de bewoners. Thermobello wekt duurzame warmte op met behulp van een industriële warmtepomp die energie betrekt uit drinkwater.

 

Wageningen, Benedenbuurt 

De Benedenbuurt in Wageningen zet in op een kleinschalig warmtenet. Omdat de vervanging van de riolering en het gasnet niet kan wachten is gekozen voor een tussenoplossing. Op korte termijn kiest de Benedenbuurt voor een hoog-temperatuur warmtenet. Dit wordt gevoed door industriële warmtepompen in combinatie met een warmte-koude opslagsysteem. Na aanleg van het warmtenet gaat de Benedenbuurt de warmtevraag van de woningen verminderen door te isoleren. Hier is een periode van 15 jaar voor uitgetrokken. Als dat klaar is kan de Benedenbuurt overstappen op een duurzame, lage-temperatuur warmtebron. In 2023 zal de Benedenbuurt geheel aardgasvrij zijn.

 

Hengstdal Nijmegen

Duurzaam Hengstdal is een bewonersinitiatief en richt zich op verduurzaming van de wijk in brede zin (toerisme, auto’s delen, zorg en welzijn, energie besparen en zelf opwekken, voedselteelt, inrichting en onderhoud openbare ruimte). De wijk heeft ongeveer 3.500 woningen waarvan ruim 1.000 als grondgebonden huur, 800 als grondgebonden particulier eigendom, ruim 1.100 gestapelde huur en 500 als gestapeld particulier eigendom. 

Het energielabel van de sociale huurwoningen is E, F of G. Een groot deel van de woningen is gebouwd voor 1980 en is rijks- of gemeentelijk monument of stadsbeeldobject.

 

‘10 x 10’ in Presikhaaf

10x10 is een project van Presikhaaf University en Empowering Nisa (beide sociale ondernemingen, min of meer vergelijkbaar met de oude volksuniversiteit). Zowel in de wijk Presikhaaf als in Malburgen betrekken tien jonge ambassadeurs, met diverse culturele achtergronden, elk tien andere wijkbewoners bij het energievraagstuk. De ervaringen worden door het gezelschap, dat hiervoor in deze unieke samenstelling bij elkaar komt, met elkaar uitgewisseld.  Met als doel om samen te leren en het kennisniveau te verhogen.

Gelders Energeakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen