Menu

Met meer dan 2 miljoen Gelderlanders wonen we in 900.000 woningen. Door de energie die we samen verbruiken - en onze afhankelijkheid van aardgas - zijn we verantwoordelijk voor de uitstoot van 3,4 Mt CO₂. De opgave is om dat in 2030 te hebben teruggebracht met 2 Mt CO₂. Dat betekent vooral energie besparen en woningen verduurzamen. 

Duurzaam, aardgasvrij, toekomstbestendig

De grootste uitdaging is woningen aardgasvrij maken in de bestaande bouw. Dat lukt alleen maar met een realistisch stappenplan dat 100% lokaal wordt gedragen. De (maatschappelijke) impact is immers enorm. Succes is er alleen als bewoners en hun leefwereld het uitgangspunt zijn. Dat is de kern van de aanpak en de rode draad in de projecten. Bij die leefwereld in de wijk horen ook de winkels in de wijken en ‘schoon’ vervoer. Het programma Gebouwde Omgeving ondersteunt gemeenten en bewoners in hun zoektocht om de wijken en woningen CO2-neutraal te krijgen. Terwijl de gemeenten wijkgerichte warmteplannen maken, helpen wij bij bewonersprocessen die ons leren hoe we deze uitdaging zó oppakken dat we iedereen kunnen meenemen. 

Onze deelnemers

Gelders Energeakkoord

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.

Doelen