Duurzaam coalitieakkoord

Voorzitter Asje van Dijk van het Gelders Energieakkoord reikt op dinsdag 3 juli bloemen uit aan de colleges van Wageningen, Rheden en Zutphen. De drie gemeentes scoorden het hoogst in de objectieve beoordeling van de gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door het Gelders Energieakkoord is gemaakt. ‘We zijn er trots op dat deze gemeenten hun klimaatbeleid concreet hebben vastgelegd in hun uitvoeringsakkoord’, aldus Van Dijk. Onderaan deze pagina kun je het rapport, de spreadsheet en interactieve kaart bekijken en downloaden.

Hoewel de meeste gemeentes enorm vooruit zijn gegaan in aandacht voor klimaatbeleid ontbreken echt concrete doelstellingen bij veel Gelderse gemeenten. Zo luidt de conclusie van het rapport ‘Gemeenten van de toekomst? De klimaatbestendigheid van de Gelderse coalitieakkoorden’. Het Gelders Energieakkoord analyseerde de teksten van alle gepubliceerde akkoorden, vergeleek ze met de akkoorden uit 2014 en verdeelde punten over de vastgestelde klimaatambities van de gemeentes. De analyse is een eerste stap in de objectieve beoordeling van het klimaatbeleid in Gelderland. Dit najaar worden ook de uitvoeringsprogramma’s en gemeentelijke begrotingen beoordeeld op hun klimaatdoelen.

“Het goede nieuws is dat het onderwerp klimaat al veel meer voorkomt in de Gelderse coalities, zelfs een factor vier ten opzichte van de akkoorden van 2014. Toch scoren de meeste Gelderse gemeentes nog laag als het gaat om het benoemen van concrete doelen in hun beleidsplannen. Tijdens ons jaarcongres in februari hebben alle deelnemers input geleverd voor de coalities. Op basis daarvan hebben we concrete punten benoemd die gebruikt zijn als criteria voor ons onderzoek. De uitkomst is dat sommige gemeentes schrikken van hun relatief lage score, terwijl ze toch actief aan de slag zijn met het klimaat. Maar de urgentie is erg groot en vraagt om actief beleid. Want hoe wil je de komende vier jaar uitvoering geven aan dit belangrijke beleidsveld, als je dat niet met concrete doelen verankert in je coalitieakkoord?”  zegt GEA voorzitter Van Dijk.

“Een van de positieve uitkomsten van het rapport is dat de samenwerking met bedrijfsleven en lokale energiecoöperaties wel veel genoemd wordt, want dat is een voorwaarde voor succes.  Niet voor niets werken we in het GEA met allerlei partijen samen aan de energiedoelen. Juist door die samenwerking maken we elkaar sterker en zijn we in staat om een energieneutrale samenleving te creëren. We ondersteunen de gemeentes, ook allemaal GEA-partner, dan ook graag bij het concreet maken van hun doelen in de uitvoeringsprogramma’s die dit najaar worden samengesteld. Want dan maken we opnieuw zo’n analyse”.

Downloads:

De interactieve kaart van Gelderland en haar gemeenten

 


Het rapport Gemeenten van de Toekomst? De klimaatbestendigheid van de Gelderse coalitieakkoorden


Het spreadsheet met alle cijfers


 

Navigatie