Terugkijken Masterclass Maatschappelijke Tender

12 oktober 2021 - In maart ‘22 is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Op het gebied van klimaat en energie komt er in de periode ‘22-‘26 veel op de gemeenteraad af. Daarom organiseren we als Gelders Energieakkoord een reeks masterclasses, gegeven door onafhankelijke experts en gericht op de (bestuurlijke) kennis die nodig is om klimaatbeleid te maken en te realiseren. Deze masterclasses geven lokale politici van alle partijen een goede basis voor verdere meningsvorming en achtergronden in debatten, beleidsvorming en beleidsuitvoering.

Onlangs was de eerste editie in de reeks van masterclass. Het thema dat aan bod kwam: de "Maatschappelijke Tender". De maatschappelijke tender is een methodiek die de mogelijkheid biedt om het streven van ‘50% lokaal eigendom’ bij zon- en windprojecten te realiseren. De borging van lokaal eigendom vraagt om een ‘andere route’ dan gebruikelijk voor vergunningverlening (en het beleidskader dat daaraan vooraf gaat!). Het GEA-netwerk biedt je de mogelijkheid om zich te laten ‘scholen’ over deze maatschappelijke tender. Tijdens de eerste masterclass hebben we stapsgewijs het tenderproces doorlopen.

De masterclass is onderverdeeld in verschillende stappen, te weten:

  • Stap 1: Beleidskader en concept uitgangspuntennotitie (22:10 - 49:04)
  • Stap 2 en 3: Marktconsultatie en overeenkomst (49:16 - 1:05:36)
  • Stap 4: Definitieve uitgangspunten (1:05:36 - 1:11:04)
  • Stap 5 en 6: Selectiefasen (1:11:04 - 1:32:04)
  • Stap 7: Gunning (1:32:10 - 1:50:09)

Hieronder is het mogelijk om de masterclass in zijn geheel terug te kijken. Zelf bepalen welke stappen je terugkijkt? Klik op de rode balk om te "zappen" (dit gaat makkelijker als je de video terugkijkt op ons YouTube-kanaal).

Vervolgreeks Masterclass

De volgende drie masterclasses vinden plaats in de Buitensociëteit van Theater Hanzehof in Zutphen: een zaal met veel ruimte, die op elke mogelijke covid-maatregel is in te richten. Aanvang is wederom om 16:00 uur. De masterclass duurt tot circa. 18.00 uur. Deelnamen hieraan is gratis, aanmelden is verplicht. Klik verder voor meer informatie over de masterclasses en meld je aan.

  1. Donderdag 28 oktober 2021: masterclass ‘Klimaat & broeikasgassen’ over klimaatverandering, het effect van broeikasgassen en de laatste inzichten. Lees verder.
  2. Woensdag 24 november 2021: masterclass ‘Zon & wind op land’ over de landschappelijke uitdagingen voor de realisatie van zon- en windprojecten. Lees verder.
  3. Dinsdag 11 januari 2022: masterclass ‘E-mobility’ over (de kansen voor) emissieloos vervoer (OV, goederen en personen) in de gebouwde omgeving. Lees verder.

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: