Terugkijken Masterclass Maatschappelijke Tender

12 oktober 2021 - In maart ‘22 is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Op het gebied van klimaat en energie komt er in de periode ‘22-‘26 veel op de gemeenteraad af. Daarom organiseren we als Gelders Energieakkoord een reeks masterclasses, gegeven door onafhankelijke experts en gericht op de (bestuurlijke) kennis die nodig is om klimaatbeleid te maken en te realiseren. Deze masterclasses geven lokale politici van alle partijen een goede basis voor verdere meningsvorming en achtergronden in debatten, beleidsvorming en beleidsuitvoering.

Onlangs was de eerste editie in de reeks van masterclass. Het thema dat aan bod kwam: de "Maatschappelijke Tender". De maatschappelijke tender is een methodiek die de mogelijkheid biedt om het streven van ‘50% lokaal eigendom’ bij zon- en windprojecten te realiseren. De borging van lokaal eigendom vraagt om een ‘andere route’ dan gebruikelijk voor vergunningverlening (en het beleidskader dat daaraan vooraf gaat!). Het GEA-netwerk biedt je de mogelijkheid om zich te laten ‘scholen’ over deze maatschappelijke tender. Tijdens de eerste masterclass hebben we stapsgewijs het tenderproces doorlopen.

De masterclass is onderverdeeld in verschillende stappen, te weten:

  • Stap 1: Beleidskader en concept uitgangspuntennotitie (22:10 - 49:04)
  • Stap 2 en 3: Marktconsultatie en overeenkomst (49:16 - 1:05:36)
  • Stap 4: Definitieve uitgangspunten (1:05:36 - 1:11:04)
  • Stap 5 en 6: Selectiefasen (1:11:04 - 1:32:04)
  • Stap 7: Gunning (1:32:10 - 1:50:09)

Hieronder is het mogelijk om de masterclass in zijn geheel terug te kijken. Zelf bepalen welke stappen je terugkijkt? Klik op de rode balk om te "zappen" (dit gaat makkelijker als je de video terugkijkt op ons YouTube-kanaal).

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: