Evaluatie en uitnodiging werkconferentie

22 oktober 2018 - Zoals je waarschijnlijk wel weet heeft de stuurgroep op verzoek van de Borgingscommissie Dirk Louter, Peter Mertens en Richard van Gemert (Dirk Louter Advies en Driven by Values) gevraagd het Gelders Energieakkoord te evalueren. Vrijdag 12 oktober is het eindrapport in de stuurgroep van het GEA besproken en akkoord bevonden. Op woensdag 7 november heeft de Borgingscommissie het eindrapport ook goed bevonden. We zijn blij met de brede deelname van onze partners en tafelgenoten in deze evaluatie en de kwaliteit van de evaluatie zelf.

De onderzoekers concluderen dat het Gelders Energieakkoord succesvol is in samenwerking en kennisdeling als netwerk en daarmee een belangrijke basis legt voor de Gelderse energietransitie. Tegelijk wordt vastgesteld dat de organisatie van het GEA versterkt moet worden om tot succesvolle uitvoering te komen. Om daar inhoud en vorm aan te geven is een gedeelde en gedragen aanscherping van doelen, een versterking van programmatische aanpak en een aanpassing van de organisatie en governance wenselijk. Dat kan leiden tot een ‘hercontractering’ van het akkoord zodat het GEA in een nieuwe fase op stevig draagvlak kan rekenen.
 
7 november heeft de borgingscommissie de evaluatie en een plan van aanpak voor het vervolgproces besproken. Je vindt alle stukken inclusief rapportage hier. Na besluitvorming in de borgingscommissie gaan we met de evaluatie én het vervolgtraject concreet aan het werk.
 
Uitnodiging werkconferentie
Op 21 november, van 14.00 tot 18.00 uur in de Coehoorn Centraal, Coehoornstraat 17, Arnhem (5 minuten lopen vanaf station Arnhem-Centraal), organiseren we een werkconferentie onder leiding van onze evaluatoren. Het brede netwerk van betrokkenen en tafelgenoten is dan welkom.

Programma
14.00 uur Inloopbijeenkomst met presentatie resultaten evaluatie en mogelijkheid tot dialoog en vragen richting onderzoekers en andere GEA-deelnemers

15.00 uur Opening netwerkconferentie door Asje van Dijk, voorzitter Stuurgroep en Borgingscommissie GEA.

15.10 uur Presentatie resultaten evaluatie door evaluatieteam Dirk Louter/Peter Mertens en ronde informatie vragen. 

15.45 uur Bespreking conclusies en aanbevelingen evaluatie in kleinere groepen: 

  • Uitwisseling standpunten
  • Inventarisatie ideeën en aandachtspunten voor vervolg samenwerking energietransitie Gelderland

16.30 uur Pauze

17.00 uur Terugkoppeling hoofdlijn groepsgesprek (interviews)
Panelgesprek met vertegenwoordigers van o.a. gemeenten, Alliander, bedrijfsleven, Provincie, GNMF, E-coöperaties over vervolg samenwerking energietransitie Gelderland. 

17.45 uur Recapitulatie en korte terugblik op bijeenkomst

17.50 uur Afsluiting door Gijs Linthorst, vicevoorzitter Borgingscommissie GEA

18.00 uur Netwerkborrel
 

Aanmelden

* invullen verplicht
Toestemming
Door aanmelding geef ik toestemming voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens ons privacybeleid.
Foto's
Er worden foto's gemaakt op de werkconferentie, die gebruikt worden voor het verslag en de GEA website. Vind je het een bezwaar dat we die foto's gebruiken, als jij er op staat?
Ik ontvang ook graag de maandelijkse nieuwsbrief
  •  

We houden je op de hoogte!
 
Met vriendelijke groet,
 
namens het secretariaat en de stuurgroep,
 
Thijs de la Court
Algemeen Secretaris

Reageer op dit artikel

Plan

Gelderland energieneutraal in 2050. Die ambitie vraagt om concrete plannen met klinkende resultaten. GEA-partners initiëren, programmeren, begeleiden en stimuleren. We helpen elkaar op een lastige route naar succes. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het klimaatbeleid in Gelderland.


Aanmelden nieuwsbrief

Doelen

Programma's

De partners in het GEA zijn actief in vijf hoofdprogramma’s: