Stuurgroep

De aansturing van het GEA is door de Borgingscommissie gedelegeerd aan de Stuurgroep. Ze helpt de discussies binnen het GEA verder en bewaakt het behalen van de doelstellingen die we voor Gelderland hebben geformuleerd. Indien nodig hakt ze knopen door bij inhoudelijke discussies. De voorzitter van de Borgingscommissie is tevens voorzitter van de stuurgroep. De Stuurgroep komt gemiddeld eens in de 4 weken bij elkaar.

Navigatie