Secretariaat

Het Klimaatverbond, Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, de Provincie Gelderland, VNO-NCW Midden en de Campagnefabriek vormen samen het secretariaat van het Gelders Energieakkoord. Iedere organisatie heeft een medewerker beschikbaar gesteld. Zij zijn de spin in het grote web van de samenwerking.

Het secretariaat coördineert de samenhang tussen de thematafels en draagt zorg voor een goede onderlinge communicatie en afstemming. Ook heeft zij de taak om samen met de partners aan de tafels te zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten en trajecten in het Uitvoeringsplan.

Voor meer informatie over de inhoud van het Gelders Energieakkoord (GEA) of over het GEA proces kun je contact opnemen met: info@geldersenergieakkoord.nl.

Navigatie