Initiatiefnemers

Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau kan je de samenwerking op het gebied van duurzame energieopwekking, energiebesparing, scholing en innovatie krachtig vormgeven. Als uitwerking van het SER Energieakkoord is het Gelders Energieakkoord een krachtige keuze. Want dán zet je de Gelderse partijen rond de tafel en nodig je ze uit om het dan ook gezamenlijk in uitvoering te brengen. En mooi is dat in Gelderland de regio's (WGR) goed georganiseerd zijn. De stap naar regio en gemeente en daarna naar de wijk, het windmolenproces of het collectieve zonnepark is snel gezet. Met dat idee: geef het SER Energieakkoord in provincie, regio én gemeente handen en voeten, nam in 2015 de Gelderse Natuur- en Milieufederatie het initiatief en nodige vervolgens netwerkbedrijf Alliander en Klimaatverbond Nederland uit om het Gelders Energieakkoord op te zetten. In 2018 staat er een stevige Gelders Energieakkoord dat samen werkt aan de energietransitie.

Navigatie