Borgingscommissie

De doelen en grote lijnen, zoals het uitvoeringsprogramma, van het Gelders Energie Akkoord worden vastgesteld door de Borgingscommissie. De Borgingscommissie ziet toe op een effectieve uitvoering van het Gelders Energieakkoord op basis van brede bestuurlijke borging en jaarlijkse evaluatie van voortgang en resultaten. Alle sectoren zijn bestuurlijk vertegenwoordigd. De gemeenten doen dat per regio (twee bestuurders), de drie waterschappen doen dat met één heemraad, de energie coöperaties met twee gedelegeerden. Zo proberen we gezamenlijk een hanteerbare en evenwichtige bestuurlijke borgingscommissie samen te stellen. Voorzitter is Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld. Vicevoorzitter is Gijs Linthorst, directeur van het familiebedrijf Linthorst Techniek. Zo combineren we publiek en privaat in het voorzitterschap. De borgingscommissie komt 3 à 4 keer per jaar bijeen.

Navigatie