‘Wijk van de Toekomst’

‘Wijk van de Toekomst’

Dit programma richt zich op één van de hoofdthema's van de energietransitie in de gebouwde omgeving: De stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken en de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Dit gebeurt onder de titel 'Wijk van de Toekomst' waarbij in 2016/17 ongeveer 12 wijken worden geselecteerd die actief het proces in gaan. Dat verdubbelt elk jaar. Dat ís ook nodig, want in 2030/35 zal de hele gebouwde omgeving 'van het aardgas' af zijn. Deeerste verkenningen zijn uitgevoerd en wijken staan , zoals we dat noemen, aan de startstreep. Gezamenlijk brengen we de randvoorwaarden in beeld voor een goed proces. Uitgangspunt daarbij is dat de bewoners en hun belangen startpunt en fundament zijn. Uiteraard zien we ook processen waarin de regie door enkele partijen wordt genomen, zoals een gemeente die met enkele partijen plannen ver uitwerkt. Er zijn meerdere wegen, maar aangezien de gastransitie diep in de persoonlijke levenssfeer in grijpt pleiten we vanuit het Gelders Energieakkoord sterk voor een gezamenlijke regie met bewoners(organisaties) en zorgvuldige processen gericht op collectieve besluitvorming.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan de businesscase voor verduurzaming van de bestaande bouw. We zien energiedienstenbedrijven als een goede mogelijkheid om daar vorm aan te geven. We voeren een verkenning uit, waarbij we de verschillende modellen in beeld brengen en met een gezamenlijk plan komen. Meest waarschijnlijke richting is dat er verschillende energiedienstenbedrijven in Gelderland komen, elk met een eigen regionale/lokale identiteit. En dat een platform van dienstenbedrijven kan functioneren als een soort 'service centre' of 'back office' waarin projecten worden gebundeld, financiering wordt uitgewerkt, modellen worden uitgewisseld, kwaliteitsborging wordt verzekerd. 

Onderdeel van het programma 'Wijk van de Toekomst' is een aanpak met het basisonderwijs waarbij kinderen, samen met wethouders en raadsleden, hún wijk van de toekomst zullen ontwerpen.

Navigatie