Warmte

Warmte

De warmte-agenda is een wezenlijke én een zeer complexe. Ze betreft zowel de warmtenetten in de gebouwde omgeving áls warmtenetten/uitwisseling op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er in relatie tot een aantal grote bedrijven (zoals voedsel- en papierindustrie) mogelijkheden om warmte uit te wisselen tussen bedrijf én gebouwde omgeving. Een belangrijk speerpunt is het realiseren van warmtevisie én warmte/koude uitwisseling op bedrijventerreinen. Vanuit verbonden partijen in het GEA worden hiervoor een aantal projecten opgezet die moeten resulteren in de selectie van Gelderse bedrijventerreinen waar de businesscase voor warmte/koude uitwisseling concreet wordt vormgegeven. Daarnaast is in het uitvoeringsplan van het GEA het onderzoek naar Geothermie opgenomen. Voor grote warmtenetten (zoals Arnhem-Nijmegen) is dat op termijn van cruciaal belang.

Voorzitter van deze thematafel is Roelof Potters, van Alliander. Er is nog een vacature voor de functie van secretaris.

Navigatie