Monitoring

Monitoring

Klimaatneutraliteit in 2050 is het doel. Sturingsinformatie is onmisbaar. Vanaf de nulmeting 2016 zal jaarlijkse monitoring plaats vinden. Ze is gericht op kwantitatieve (zoals concreet kWh elektriciteit en m3 gasgebruik, geïinstalleerd vermogen duurzame energie-opwekking) als kwalitatieve indicatoren (zoals beleidsinitiatieven, scholing en draagvlak).

We willen ook beschikken over toekomstbeelden die gefundeerd zijn op reële ontwikkelingsperspectieven. Het Gelders Energie Transitie Model biedt een integraal beeld oovan ontwikkelingsmogelijkheden op het terrein van energiebesparing, energieproductie, slimme netten, werkgelegenheid en innovatie. Dit model is ook voor regio's en gemeenten een belangrijk interactief instrument voor de beleidsvorming.

We hebben een groot aantal rapportages weten te realiseren die onder 'documenten' vindbaar zijn.

Deze faciliterende thematafel is in twee subtafels verdeeld: Een beleidsinhoudelijke tafel én een expertgroep

Navigatie