Innovatie

Innovatie

Het woord 'innovatie' wordt voor wel erg veel onderwerpen gebruikt. Hier hebben we het over verandering van techniek, sociale structuren, economische mechanismen, die leidt tot wezenlijke impact op de emissies van broeikasgassen. En omdát veel van de vraagstukken waar we mee te maken hebben ook gaan over totale systemen die veranderd moeten worden (van fossiele warmtevoorziening, veelal centraal aangeleverd, naar duurzame warmtevoorziening, veelal in een complexe mix van decentrale en centrale levering met een veel grotere rol voor het slimme net en opslag) hebben we het ook over transitionele innovatie. De thematafel kijkt, samen met alle andere thema- en programmatafels, naar de belangrijkste veranderingen van de komende tien jaar en stelt de vraag: Welke technische, economische en sociale ontwikkelingen zien we die onze wereld wezenlijk zullen veranderen? Doorbraken in technologie, economie en samenwerking die de transitie naar een duurzame samenleving plotseling versnellen. Er zitten niet zoveel 'organisaties' aan deze thematafel, want de deelnemers zijn vooral vertegenwoordigers van de andere thema- en programmatafels.

Navigatie