Energieke Samenleving (Vereniging Energie Coöperaties Gelderland)

Energieke Samenleving (Vereniging Energie Coöperaties Gelderland)

Deze thematafel functioneerde in het voorbereidingstraject naar het uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 2016. Er kwamen twee belangrijke programma's uit. Eén betreft de rol van de huurdersverenigingen en ondersteuning door oa de Woonbond. Daarbij gaat het vooral om het opleiden van 'klimaatambassadeurs' en het versterken van huurdersverenigingen rond energiebesparring in de gebouwde omgeving. Deze opdracht is toegevoegd aan de programmatafel 'energiebesparing burgers'. De tweede betreft de rol van de Gelderse energiecooperaties. De Vereniging Energiecooperaties Gelderland is opgericht en het uitvoeringsprogramma geeft aan dat via deze koepel de verdere ondersteuning en professionalisering van de Gelderse energiecooperaties vorm zal krijgen. Dit werd door de provincie, ook door de staten, breed omarmd en dát programma is nu in ontwikkeling. Het is géén feitelijke thematafel meer... ze is in uitvoering en de energiecooperaties hebben in vele thema- en programmatafels hun plek gevonden . Het is echter wel zaak de voortgang te monitoren, en daarom hebben we deze tafel tóch in deze lijst opgenomen.

Navigatie