Nieuws & Evenementen

Open dag Buurtmolen

Open dag Buurtmolen

8 april 2018 - Hoe maak je buurtbewoners enthousiast voor een windmolen? Gemeentes en provincies hebben ambitieuze duurzaamheiddoelstellingen. Hoe krijg je de buurt mee? De Buurtmolen is het antwoord. Een windmolen van de buurt, die draait voor de buurt. Deelnemers profiteren van het laagste stroomtarief van Nederland en worden mede-eigenaar van de windmolen, en dat zonder te investeren. Zo belandt het voordeel van windenergie daar waar het hoort, in de buurt.

Lees verder
Zon Op Erf € 500.000 voor eerste 5 zonneboerderijen

Zon Op Erf € 500.000 voor eerste 5 zonneboerderijen

8 april 2018 - Zon op Erf is een plan van de tafel Zon van het GEA met als doel leegstand van agrarische bedrijven tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt, het asbest gesaneerd en een zonneweide aangelegd. Boerderijen van stoppende agrariërs veranderen op deze manier in zonne-energiecentrales.

Lees verder
Stand van zaken Duurzame coalitieakkoorden

Stand van zaken Duurzame coalitieakkoorden

8 april 2018 - Vrijwel álle onderhandelende partijen in de Gelderse gemeenten hebben van ons informatie ontvangen over de 5 prioriteiten voor een duurzaam coalitieakkoord. Ze zijn allemaal persoonlijk benaderd. De response van raadsleden is positief. Nu zullen ook de formateurs worden betrokken.

Lees verder
Regio in beeld Food Valley

Regio in beeld Food Valley

8 april 2018 - Food Valley, een van de zes regio’s van de provincie Gelderland, sloot zich in februari j.l. als 200ste deelnemer aan bij het Gelders Energieakkoord. Een regio waar kennisdeling en innovatie op het gebied van voeding en voedselproductie de basis vormen om vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. De Triple Helix, de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid om een kennisuitwisseling op gang te brengen en de internationale bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Met deze grenzeloze ambities is Food Valley een prachtig voorbeeld voor en van een energieke samenleving. Het GEA neemt je mee.

Lees verder
GEA op televisie

GEA op televisie

7 maart 2018

Symposium BEWONERS AAN ZET!

Symposium BEWONERS AAN ZET!

8 februari 2018

 1 2 3   ››
Navigatie