Blog Thijs de la Court

“Laten we stoppen met het subsidiëren van het verleden en laten we investeren in de toekomst." Deze uitspraak van Barack Obama in zijn State of the Union van 2016 beschrijft exact waar het uitvoeringsplan van de 165 partners van het Gelders Energieakkoord zich op richt.

Hoe ziet die toekomst er dan uit? Wel handig om een aantal punten op de horizon te hebben toch?Op die vraag geeft Jeremy Rifkin antwoord. Niet via een glazen bol of door koffiedik te kijken. Wel door diepgaand onze samenleving, techniek en economie te analyseren. Rifkin beschrijft de grote lijnen: het Internet of Things is misschien wel het meest overkoepelende concept. We verbinden werkelijk álles in een nieuw ecosysteem, met uiterst slimme feedback mechanismen. Over tien jaar regelt mijn huis, in combinatie met mijn elektrische deelauto en haar batterij het energiemanagement zélf. Is er een overschot van elektriciteit, omdat het hard waait of de zon schijnt, dan gaat mijn wasmachine draaien, de vriezer koelen. De batterij van mijn auto wordt gevuld en ik sla automatisch warmte op in een slimme boiler.

Dat levert me ook een financieel voordeel op. Bij overschot aan elektriciteit daalt de prijs. Dan sla ik energie op. Bij een tekort stijgt de prijs en zorg ik dat mijn zonnepanelen of windmolens de elektriciteit het net op sturen. Technisch én economisch stabiliseert het systeem zichzelf!  Samenhang en slimme feedback, dáár gaan we rendement uit halen. Tegelijk gaan de wijkbewoners en hun organisaties hiermee geld verdienen. Het geplande windparkje bij mij in de buurt doet omwonenden al een belofte, om honderduizend euro in een landschapsfonds te storten. Bedrijven en overheden stellen hun elektrische auto op avonden en in weekenden gratis ter beschikking voor het cooperatieve deelautopark. Gevoed door overschotten elektriciteit biedt het uitzicht op gratis mobiliteit. Nieuwe technologie als wind en zon, maar ook slimme opslag en moderne mobiliteit, kan zeer renderende businesscases voor de wijk en haar bewoners opleveren. Met de slimme apps én het internet of things komt een geheel nieuwe economie tot bloei. 

Rifkin beschrijft wat we zien als we even over onze grenzen heen kijken, in tijd en ruimte. Geen simpele kost. We moeten de complexiteit, de samenhang en het lange termijn perspectief omarmen. Slimme antwoorden komen voort uit scherpe investeringen en doordachte aanpak. In de toekomst gelden ándere wetmatigheden, functioneren ándere verdienmodellen, verandert de structuur van macht en kracht. Dát bepaalt onze actie en investeringen voor de komende jaren. Het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord, op 10 mei 2017, markeert een kantelpunt. Met 800 deelnemers én de inzet van Jeremy Rifkin geven we vorm aan de agenda voor de toekomst. Wees daarbij!

Thijs de la Court - 16 februari 2017
Algemeen secretaris Gelders Energieakkoord
Klimaatverbond

Lees ook de blog van Jan Straatman
Lees ook de blog van Jan Jacob van Dijk

Navigatie