Helpdesk verkiezingsprogramma’s

Bent u lokaal politiek actief? Als wethouder, raadslid of actieve bewoner betrokken bij het schrijven van het lokale verkiezingsprogramma? Het Gelders Energieakkoord helpt u richting te geven. Met een helpdesk en een 10-puntenplan.

De inzet van gemeenten is essentieel bij het bereiken van de energieomslag. Gemeenten hebben invloed op regelgeving, uitvoering en betrokkenheid van bewoners. Een ambitieus verkiezingsprogramma en een concreet college-akkoord bieden een uitgelezen kans om de energiedoelstellingen dichterbij te brengen.Helpdesk - mail naar info@geldersenergieakkoord.nl

Het Gelders energieakkoord staat u daarom bij. Heeft u vragen over de beste aanpak voor uw gemeente? Twijfelt u over het nut van een leuk voorstel? Wilt u een concept-paragraaf laten meelezen? De 'GEA-helpdesk verkiezingen' staat u bij. De helpdesk is per mail bereikbaar via info@geldersenergieakkoord.nl. Wij proberen binnen twee werkdagen te reageren. Voor moeilijke vragen moet u soms wat langer wachten, maar dat geven wij dan aan. Voor een goede afhandeling is het van belang dat u naam, mailadres en telefoonnummer opgeeft, zodat we indien nodig op andere wijze even contact kunnen leggen. De helpdesk wordt bemensd door medewerkers van het GEA-secretariaat.

Drie andere hulpmiddelen
Naast de helpdesk hebben wij nog drie hulpmiddelen voor u:

1: 10-puntenplan voor politieke partijen
Het 10-puntenplan bevat de actiepunten die volgens het Gelders Energieakkoord van belang zijn voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs, onderschreven door het Nederlandse parlement en de Gelderlandse Staten. De politieke partijen kunnen de punten naar eigen inzicht en behoefte aanvullen of indikken.  Elke partij en elke gemeente heeft zo eigen accenten.
Downloadversie van het 10-puntenplan

2: energieprestatie per gemeente
Het Gelders Energieakkoord heeft een tafel monitoring. Deze tafel heeft een monnikenwerk afgeleverd: een overzicht van de energieprestaties van alle Gelderse gemeenten. Het is een lijvig werkje: per Gelderse gemeente vind u zo'n 100 pagina's aan tabellen en tekst.

3: uw programma schrijven
Begin juni hield het GEA een interactieve schrijfsessie voor gemeenten. Het was een groot succes en bleek in een behoefte te voorzien. Een terugblik en de presentatie vindt u hier.

Navigatie